רוזנטל: "זה המקרה השלישי לפחות שנתניהו מקדם אינטרסים של לקוחות דוד שמרון" - "לפרסם שמות הלקוחות שמיצג שמרון מול רשויות המדינה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו

ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ): "עסקת הצוללות ופרקליט הבית של ראש הממשלה הוא המקרה השלישי שידוע לי בו פעל ראש הממשלה לקדם אינטרסים שנויים במחלוקת לטובת לקוחותיו של דוד שמרון.

לפני כשנתיים, פעל נתניהו במרץ לקדם מיזם מסוכן להפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה. עורך הדין דוד שמרון ייצג את החברה היוזמת IEI בהליך מול המתנגדים לפרויקט ומול המשרד לאיכות הסביבה. מספר שנים לפני כן, פעל נתניהו לקדם בניית מלון יוקרתי בירושלים עבור יזם נדל"ן שתרם לו כספים ומיוצג גם הוא על ידי עורך הדין המקורב.

מדובר בניגוד עניינים מובהק. על שמרון לפרסם לאלתר רשימה ובה כל הלקוחות שהוא מייצג אל מול רשויות המדינה. על היועץ המשפטי לממשלה להסדיר את הנושא, כפי שעשה בעניינו של שאול אלוביץ', ולאסור על ראש הממשלה לעסוק בכל סוגיה הנוגעת לעסקי לקוחותיו של פרקליטו האישי". אמר רוזנטל.