מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו פונו 10 מיקרים של הסגת גבול ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. 4 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 17 מבנים, 2 גדרות, מטע אחד ודיר כבשים בו היו 36 כבשים באותה עת, כל אלה הוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה

כלים
מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו פונו 10 מיקרים של הסגת גבול ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה
מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו פונו 10 מיקרים של הסגת גבול ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 17 מבנים ב-10 ניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר על הקרקע הציבורית.

בארבעה מהמקרים, נמצא כי הפולשים צייתו לאזהרות שקיבלו ופינו את הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות נגד פולשים ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה ליד מנחת ערד 3 מבנים ודיר כבשים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה ע"י מסיגי גבול. באותה עת נמצאו 36 כבשים בדיר, כולם נלקחו והועברו באופן מסודר למתקן המיועד לבע"ח. בנוסף פונו ליד הישוב אבו קרינאת, מטע, מבנה קל וגדר בלתי חוקיים שהוקמו אף הם ללא היתר, סמוך לישוב מרעית מבנה בלתי חוקי שהוקם ע"י פולש פונה ונהרס ע"י הפולש עצמו שביקש בכך להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתו.

בביר הדאג' פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה 6 מבנים קלים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק וכן רצפת מבנה וגדר בלתי חוקיות פונו ונהרסו אף הן. מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

במסגרת ביצוע 5 צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד האוצר, פונו ונהרסו שני מבנים בשתי פלישות שונות ברהט שהוקמו ע"י פולשים ללא היתר, בשלושה מקרים נוספים בהם הוקמו מבנים בלתי חוקיים בישוב ביר הדאג' נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"גורמי האכיפה בהובלת מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול ברציפות ובנחישות להגנה על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו. בשנים האחרונות אנחנו נוקטים במדיניות אכיפה נחושה במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים ואף את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה כאשר בשטח פולשים רבים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS