מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 21 נסיונות פלישה. בלמעלה ממחצית מהמקרים, הפלישות פונו ונהרסו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. בנוסף פונו כ-14 מבנים נוספים, 3 גדרות, עצי זיתים ו-3 סוללות עפר – כולם הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

כלים
מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב
מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 17 מבנים ב-21 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר. ברוב המיקרים, 13 מתוך 21 הפינויים שתוכננו לביצוע, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, ליד נבטים, סוללה ומבנה קל שהוקמו בניגוד לחוק. ליד לקיה פונתה גדר שהוקמה בניגוד לחוק, סמוך לישוב פורעה סוללה וערימות קש שהוצבו בניגוד לחוק על הקרקע פונו גם הן.

ליד הישוב ערוער פונו סוללת עפר ועצי זית שניטעו בניגוד לחוק על אדמות המדינה. כאשר הגיעו המפקחים לטפל בפלישה נוספת בישוב אבו תלול, בה מסיגי הגבול הקימו גדר ומבנה קל בניגוד לחוק, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסה עצמית על מנת להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם.

בנוסף בוצעו במסגרת המבצע 13 צווים מינהליים של משרד האוצר. ב-12 מתוכם, בוצעו הריסות עצמיות של המבנים שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב מאחר והפולשים ביקשו להימנע מתביעות כספיות המוגשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי. במסגרת צו אחד פונתה ונהרסה גדר איסכורית שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק בחורה.

בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקעות למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.

"שוב אנו עדים לכך שמדיניות האכיפה המחמירה היא אכן אפקטיבית, כאשר מרבית הפולשים החליטו לבצע הריסות עצמיות כדי להמנע מתביעות ובכך חסכו לעצמם - ולקופת המדינה - הוצאות מיותרות בגין פינויים. מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פועלים לאכיפת החוק ולהגנה על אדמות המדינה בכל רחבי הארץ לטובת הציבור כולו." אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS