הבעל בגד באשה והציג בביה"ד הרבני האזורי בחיפה הסכם הלוואה שערך עם אביו כביכול בידיעתה ובאישורה של אשתו ולפיו 90% מהווילה המשפחתית שייכים לאביו במידה ויתגרשו...האישה עתרה באמצעות עו״ד גדלי סולן בדרישה לקבל מחצית מהזכויות בוילה ובזכויות הפנסיה של בעלה ואף חשפה כי המסמך שהציג בפני הדיינים - מזויף! הבעל טען שהמקור נשרף...

דייני ביה"ד הרבני האזורי בחיפה, נדהמו מניסיונו של בעל להטעות אותם כשהציג בפניהם הסכם משפטי שכביכול נחתם בין הבעל לאביו לפני כ-20 שנה עוד בטרם זה נישא לרעייתו בכדי לקבל לידיו את מלוא הזכויות על הווילה המשפחתית שבה הוא מתגורר זה 15 שנה עם רעייתו ושלושת ילדיהם. הדיינים, קיבלו את עמדתו של ב"כ של האישה, עו"ד גדלי סולן, כי, "אין זה מתקבל על הדעת שהאישה תחתום על הסכם מנשל ומקפח" וביקשו מהבעל להציג בפניהם את המסמך המקורי שנחתם בינו לביו אביו, אך זה טען כי, "המקור נשרף בעת שפרצה שריפה ויש אישור מחברת הביטוח...". לדרישתו של ב"כ של האישה, עו"ד גדלי סולן, ההסכם המצולם נשלח לגרפולוג מטעם ביה"ד, אשר הטיל ספק משמעותי בנכונות חתימת האישה בלשון המעטה. ביה"ד אף קיבל את טענתה של האישה, כי המדובר במתנה ובעקבות עתירת הגט עשה בעלה יד אחת עם אביו כדי לנשלה ו״הפטנט" של הסכם מזוייף ומקור ״שנשרף״ במלחמה לא צלחו..."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS