מפקחי רשות מקרקעי ישראל בסיוע שוטרי מחוז ירושלים ויחידת מתפ"א, פינו בפינוי חוזר את טורשאן סלמאן וטורשאן סמיר, מסיגי גבול שפונו מהקרקע בעבר - אך שבו וניסו שוב להשתלט על אדמות בבעלות קק"ל, בצור באהר שבירושלים. בפלישה הקודמת מסיגי הגבול פלשו לשטח של כ-3 דונם, יצקו על הקרקע רצפת בטון והציבו עליה מכולות וחביות, בפלישה החוזרת הם חזרו לשטח למרות האזהרות והציבו על אדמות המדינה מכולה לשימושם. מרשות מקרקעי ישראל מבקשים להבהיר כי הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

הפלישה החוזרת לאדמות המדינה, אותרה תוך כדי פעילות לניטור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל במקום
הפלישה החוזרת לאדמות המדינה, אותרה תוך כדי פעילות לניטור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל במקום

מסיגי הגבול, טורשאן סלמאן וטורשאן סמיר שהשתלטו על אדמות מדינה בפאתי הכפר צור באהר, פונו לאחרונה במבצע אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. לאחר פינויים ולמרות התראות שניתנו להם הם חזרו ופלשו לשטח ממנו פונו כאשר הציבו על אדמות המדינה מכולה וציוד נוסף, לשימושם האישי - ללא היתר ובניגוד לחוק.

הפלישה החוזרת לאדמות המדינה, אותרה תוך כדי פעילות לניטור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל במקום. בעקבות פלישתם החוזרת, מפקחי רמ"י חזרו והתריעו אותם כי מוטב להם להתפנות בעצמם אחרת ינקטו צעדי אכיפה כנגדם. למרות אזהרות המפקחים, מסיגי הגבול לא פינו את הקרקע כנדרש.

לאחר שהפולשים סלמאן וסמיר לא פינו את אדמות המדינה, מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגיעו למקום בליווי משטרתי בכדי לפנות את פלישתם מאדמות המדינה. המכולה אותה הציבו הפולשים על הקרקע פונתה מהמקום והקרקע הושבה לקדמותה ולמאגר קרקעות המדינה. המפקחים תפסו חזקה בקרקע והציבו עליה שילוט המתריע מפני פלישות נוספות.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "הצבת המכולה בשטח לאחר שכבר פונו ממנו פעם אחת היא "בדיקת גבולות" במסגרתה מנסים הפולשים לבדוק את נחישותם של מפקחי הרשות. רשויות החוק יודעות היטב כיצד לטפל בעבריינים סדרתיים אשר מוזהרים לא לחזור על העבירות שביצעו אך למרות זאת ממהרים לשוב לסורם. לא נאפשר לפולשים להשתלט באדמות הציבור ולכן סלמאן וסמיר פונו בליווי משטרה והם גם יידרשו לשלם את הוצאות פינויים ואת דמי השימוש הרטרואקטיבים באדמות המדינה. לא נשלים עם מצב בו פולשים סדרתיים תוקעים אצבע בעינו של החוק".