כל הדיבורים על קיצוצים ופגיעה במערכת החינוך הם ספינים ריקים מתוכן. חד משמעית – אנחנו במפלגת ׳כולנו׳ דואגים לחינוך ומערכת החינוך לא תיפגע. תקציב החינוך עומד על 52 מיליארד ₪ ורק בשנתיים האחרונות, תחת שר האוצר משה כחלון, הוא גדל ב-7 מיליארד ₪

כלים
ח״כ ד״ר (לחינוך) יפעת שאשא-ביטון (כולנו), יו״ר הועדה לזכויות הילד
ח״כ ד״ר (לחינוך) יפעת שאשא-ביטון (כולנו), יו״ר הועדה לזכויות הילד

יש לקדם התייעלות במשרדים שקיבלו תוספות גדולות בשנה שעברה, ביניהם משרד החינוך, על מנת לוודא שהכסף הציבורי מנוצל היטב. לייעל את המערכת ולוודא שהכסף הולך לתלמידים ולמורים ולא למטות ולפקידים של משרד החינוך, זה לא קיצוץ- זה יעול.

כמו כן, משרד החינוך קיבל את תוכנית 'חוג לכל ילד' לחיזוק החינוך הבלתי פורמאלי וסבסוד חוגים לילדים בפריפריה, והחליט לעשות זאת על חשבון שעת לימוד. זה שיקול מקצועי לגיטימי שהמשרד יכול לקבל ואין קשר בינו לבין קיצוץ כזה או אחר.

תחת שר האוצר כחלון יש כמה חידושים משמעותיים במערכת החינוך, ביניהם צמצום מספר התלמידים בכיתות, סייעת שנייה בגנים, שעות לימוד לבתי ספר חלשים ותגבור לימודי מתמטיקה. אלו מהלכים שהוקצו להם מיליארדי שקלים.

גם הנתון על פיטורי 3000 מורים מצוץ מן האצבע. המספר הזה לא מוכר לאף גורם במשרד האוצר או משרד החינוך, כך שמדובר בספין תקשורתי ולא מעבר.

אני מציעה לכל הקופצים בראש ללמוד את הנתונים לפני שהם יוצאים במסעות תקשורת ומטעים את הציבור.

אני מודעת לכך שהימים הקרובים הם ימים של ספינים והפחדות שמפיץ כל משרד במטרה להגדיל את תקציבו לקראת האישור, וכך גם במקרה הזה. השר כחלון לא יאפשר פגיעה במשרדים החברתיים ובוודאי שלא במערכת החינוך.

הכותבת היא ח״כ ד״ר (לחינוך) יפעת שאשא-ביטון (כולנו), יו״ר הועדה לזכויות הילד