בעקבות פרסום הנתונים של מינהל התכנון כי רק ל- 44 רשויות מקומיות מתוך 182 יש תכנית מתאר בתוקף: ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו): "הנתונים מראים כי אין ביטחון תכנוני ברוב הרשויות המקומיות ולכן קיים קושי ממשי לתכנן ולבנות כמות גדולה יותר של דירות בערים. ללא תכניות מתאר מקומיות לא יהיה פתרון למשבר הדיור."

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)

לאחרונה פנתה ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) למינהל התכנון לצורך קבלת נתונים עדכניים בנושא תכניות מתאר ברשויות המקומיות. משום ניסיונה כחברה בוועדת התכנון והבנייה בעיריית חולון מהתקופה שבה כיהנהכחברת מועצה בעיר, מכירה מלינובסקי בחשיבותן של תכניות מתאר והצורך בביטחון תכנוני ברשויות המקומיות בכדי לקדם בנייה ולקצר את הבירוקרטיה. הדו"ח שנשלח ממינהל התכנון ללשכתה גרם להפתעה רבה כאשר התגלה כי חסרים נתונים על הסטטוס התכנוני של 75 רשויות מקומיות.

מהדוח עולים הנתונים הבאים:

מתוך 257 רשויות מקומיות, למינהל התכנון יש נתונים על 182 רשויות בלבד. מתוך 182 הרשויות שעליהן יש נתונים, רק ל- 44 רשויות יש תכנית מתאר בתוקף.

58 רשויות נמצאות בהליכי תכנון שונים העלולים לקחת שנים. 6 רשויות נמצאות בהליך של טרום תכנון ול- 21 רשויות מקומיות אין בכלל הליך תכנוני.

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו): "ללא תכנון מקומי ותכניות מתאר ברשויות לא ניתן לבנות בצורה מוסדרת בערים ולכן לא יהיה פתרון למשבר הדיור. כדי לסייע לפתור את מצוקת הנדל"ן ולבנות יותר דירות כל עירייה ומועצה מקומית חייבת תכנית מתאר. כיום רק ל- 44 רשויות יש תכניות מתאר בתוקף המצמצמות את חסמי הבנייה ויתר הרשויות מתנהלות באי ודאות תכנונית. לא ניתן לקדם תכניות דיור מבלי שתהיה ראייהכוללת וביטחון תכנוני. בנייה ללא תכניות מתאר עירוניות גורמת לסחבת בהליכים, בזבוז כספי ציבור, חוסר ראייה מרחבית ופגיעה ביכולת לתכנון סביבתי. יש לחייב את הרשויות המקומיות ואת משרדי הממשלה לפעול במרץ במטרה להכין בזמן מוגדר תכניות מתאר עירוניות ברשויות המקומיות.

מפתיע ומצער שלמינהל התכנון אין כלל נתונים על 75 רשויות מקומיות נוספות, שאינן מופיעות בדו"ח שנשלח ללשכתי".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS