בקעת הירדן: הממשלה החליטה – הסוף לאפליה: חקלאי בקעת הירדן יהיו זכאים להטבות ומענקים

כלים

הישג גדול לחקלאי הבקעה: הכנסת החילה את החוק לעידוד השקעות גם על חקלאי בקעת הירדן. החוק אושר לפני כשבוע בכנסת, לאחר מאבק ארוך ועיקש של ראש המועצה, דוד אלחייני, שאף פנה בעניין לפני כשלש שנים לבית המשפט העליון. המאבק החל לאחר שהתברר כי למרות שכבר בשנת 2010 החליטה הממשלה להעניק לחקלאי הבקעה מעמד של איזור מועדף, הרי שהם לא קיבלו את מלוא ההטבות להם הם זכאים בשל העובדה שחוק עידוד השקעות הון בחקלאות אינו חל על חקלאי בקעת הירדן.

לאחר שכל הניסיונות להביא ליישום החלטת הממשלה לא הועילו, הגישה המועצה, באמצעות יועצה המשפטי, עו"ד ישעיהו אברהם, עתירה לבג"ץ ובה טענה כי אין הצדקה חוקית לאפליית חקלאי הבקעה לרעה לעומת יתר חקלאי המדינה. לאחר מספר דיונים, ולאחר שבג"ץ גם הוציא צו על תנאי נגד המדינה, הודיעה פרקליטות המדינה לפני מספר חודשים, כי בכוונת הממשלה להביא לאישור הכנסת הצעת חוק ממשלתית שתאפשר את מתן ההטבות גם לחקלאי בקעת הירדן.

בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב "אזרח ישראלי הפועל באזור נושא, מחד גיסא, במלוא החובות מכוח הפקודה, בדומה לאזרח ישראלי הפועל בישראל, אך מאידך גיסא, אין הוא נהנה ממלוא ההטבות המוענקות מכוח חוקי עידוד השקעות הון לאזרח ישראלי הפועל בישראל. מוצע על כן לקבוע....כי תושב ישראל, או אזרח ישראלי ... שהוא תושב האזור כהגדרתו באותו סעיף, שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור, והוא זכאי למענק לעידוד השקעות הון בשל המפעל שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה, לפי ההסדר המנהלי שחל באזור, זכאי, בשל אותה הכנסה להטבות המס הניתנות בישראל לפי חוקי עידודי השקעות הון, בתנאים ובהיקף הקבועים באותם חוקים ובשינויים המחייבים". מדובר בבשורה חשובה מאד עבור חקלאים רבים שיכולים מעתה ליהנות מאותן הטבות שזכאים יתר עמיתיהם בישראל.

ראש המועצה, דוד אלחייני, ברך על ההחלטה ואמר כי: "לאחר שלוש שנות מאבק משפטי בנושא חוק עידוד השקעות בחקלאות, היום חקלאי בקעת הירדן ותעשיינים ביהודה בשומרון, אינם מופלים לרעה. מדובר בחוק מבורך המקדם מתן הטבות ומענקים לחקלאי בקעת הירדן, יהודה ושומרון"