התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה מנהלית כנגד עיריית חיפה בבקשה לקבלת חומרים הנוגעים למינוי מנכ"ל החברה העירונית אתו"ס. במהלך חודש אפריל 2016 הגיעו אל משרדי התנועה מספר פניות הטוענות למינוי בלתי תקין ולא הולם של מר יגאל זאבי למנכ"ל החברה העירונית אתו"ס. הטענות שהועלו התייחסו הן להליך המכרז עצמו והן לבחירה במר זאבי, שהינו אדם שהורשע בעבירות של זיוף מסמכים בהיותו עובד ציבור, לפני כ 15 שנה

כלים

כך, בקצרה נטען, כי הליך המכרז לא עמד בתנאי סעיף 3.4 לחוזר מנכ"ל 3/04, הקובע כי: "הוועדה תקבע ותפרסם את מאפייני המשרה ואת תנאי הסף הנדרשים מן המועמדים. הקריטריונים יכללו את ההשכלה של המועמד, ניסיונו, כישוריו המקצועיים והעסקיים, אישיותו (לרבות יושר ואמינות) וכן כל קריטריון רלוונטי נוסף לחברה בה מדובר".על אף זאת, פורסמה הזמנה להגשת מועמדות למשרת מנכ"ל, ללא כל פירוט.

כן הובא בפני התנועה, ובהסתמך על פסק דין שניתן בעניין, כי מר זאבי הורשע בשנת 1999 בכתב אישום מתוקן, עת כיהן כיועץ פוליטי של ראש העיר חיפה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון לקבל דבר במרמה, לאחר שהגיש לעירייה אישור קבלן על שיפוץ בדירתו, כדי לקבל פטור מארנונה, שהוא עצמו הכין וחתם במקום הקבלן. במסמך נכתב גם כי אותו קבלן ביצע שיפוצים שונים בדירה, אף שביצע רק את העבודה של הוספת החדר בדירה.

מבירור שערכה התנועה, התברר כי הלכה למעשה, התנהלה החברה העירונית ללא מנכ"ל במשך כשנתיים וחצי. מאז התפטרותו של המנכ"ל הקודם, מר דוד לפלר, בחודש אוגוסט 2013, ועד לבחירתו של מר זאבי בחודש מרץ 2016. מאז חודש אוגוסט 2013 ועד ינואר 2016 פורסמו שלושה (!) מכרזים לאיוש תפקיד מנכ"ל החברה העירונית, ואף שלכל אחד מהמכרזים ניגשו למעלה מ 30 מועמדים, והוועדה המליצה על חלקם כמועמדים ראויים ומתאימים, לטעמו של הדירקטוריון, לא נמצא אף מועמד מתאים לתפקיד.

בחודש ינואר 2016 פורסם מכרז נוסף, הרביעי במספר, ובו נבחר מר זאבי לתפקידו. המכרז בנוסחו כפי שפורסם בעיתונים, כלל רק מידע על החברה העירונית, והפנה את המעוניינים לקבלת פרטי המכרז לרבות תנאי סף והכישורים הנדרשים לאתר האינטרנט של החברה העירונית.

בין המסמכים אותם מבקשת התנועה לקבל: המסמך הרשמי של ועדת האיתור שהוקמה לצורך בחירת מנכ"ל לחברה העירונית "אתו"ס" בחיפה, ובו, פירוט תנאי האחריות ומאפייני המשרה, תחומי עסקיה של החברה דרישות הסף, נתונים בגין ניסיון מוכח ודרישות נוספות (כישורי התפקיד); המסמכים שהוגשו ע"י מר זאבי לוועדת האיתור; פרוטוקול והחלטות ועדת הבחינה שבחרה במר זאבי לתפקיד מנכ"ל "אתו"ס", כולל ציוניו. וכן כתב המינוי; מידע בעניין כמה מועמדים נוספים ניגשו לוועדת האיתור, וכן ציונם (תוך השחרת שמם); שמות חברי ועדת האיתור (ועדת הבחינה), ותפקידם וכל מסמך אחר הנוגע להליך האיתור.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS