מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול, 4 מתוכם פונו על ידי הפולשים עצמם

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 12 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב
במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 12 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 12 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר.

ב-4 מתוך 12 המקרים, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות ופינויים באופן עצמי כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע. מדובר במיקרים בהם הפולשים הקימו מבנים בלתי חוקיים על אדמות מדינה שכלל לא הוקצו להם. כאשר הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים למקום, הם נוכחו כי הפולשים הרסו את המבנים, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, קיוסק בלתי חוקי שהוקם ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה ע"י מסיגי גבול באיזור ערד ("אלפורעה"). 3 מבנים נוספים ורצפת בטון שהוקמו ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב אום בטין, נהרסו עצמית ע"י הפולשים שביקשו בכך להמנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פינויים.

במסגרת צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד הפנים, מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומשרד הפנים בליווי כוחות משטרה, הרסו בישוב ביר הדאג' מבנה מגורים בלתי חוקי. בנוסף נהרסה רצפת בטון שהוקמה אף היא ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק. במסגרת טיפול בצוו הריסה של מבנה נוסף בלתי חוקי סמוך לכביש 80, כחלק מפעילות ההריסה הופלה תקרת המבנה על רצפת בטון ומחשש שהפעלת הציוד המכני עלולה להוביל לפגיעה במבנה מגורים חוקי, הצמוד לאותו מבנה בלתי חוקי, הוחלט שלא להמשיך בהריסה.

"מפקחי רמ"י פועלים בנגב בהגנה על אדמות המדינה מפני מסיגי גבול אשר גוזלים את אדמות הציבור לשימושם הפרטי. במסגרת מדיניות האכיפה הנחושה המפקחים מגישים לפולשים התראות ומבהירים להם כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות בגין פינויים, מוכיחה עצמה כאשר בשטח פולשים רבים מחליטים לבצע פינויים עצמיים כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.