ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, במכתב שיצא ליועץ המשפטי לממשלה: "דווח לוועדה, כמתחייב בחוק, עד מחר על החלטתך בעניין דו"ח המבקר על פרשת ביביטורס." סעיף 14 (ג') לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958, קובע כי במידה וביקורת המבקר מעלה חשש למעשה פלילי, יועבר הנושא לידיעתו של היועץ המשפטי לממשלה ועליו להודיע תוך שישה חודשים למבקר ולוועדה על אופן טיפולו בנושא

ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה
ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה

דו"ח המבקר הנ"ל, שעתיד לצאת בשבוע הבא, יום ג' ה- 24.5, "מימון נסיעות מר בנימין נתניהו לחו"ל בתפקיד בתקופת היותו שר האוצר; ומעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה בדוח הביקורת בנושא נסיעות של שרים וסגני שרים לחו"ל במימון שאיננו ממשלתי"-הועבר ליועץ המשפטי לממשלה במאי 2015, לפני כשנה, ובניגוד לחוק טרם דווח לוועדה כיצד היועץ המשפטי מתכוון לטפל בו.

על כן, בחרה יושבת ראש הוועדה, ח"כ קארין אלהרר, לצאת במכתב ליועץ המשפטי לממשלה לפני מספר ימים ולהבהיר לו כי עליו לדווח לוועדה עד מחר, יום א' ה- 22.5.16 כיצד הוא מתכוון לנהוג עם דו"ח המבקר ובהתאם לכך תבחר הוועדה לביקורת המדינה כיצד לפעול.

ח"כ אלהרר כתבה במכתבה ליועץ המשפטי לממשלה: "חרף הוראות הדין לעיל, למיטב ידיעתי, בשנה האחרונה מאז כניסתי לתפקיד יושבת ראש הועדה לא הועבר לוועדה דיווח על דרך טיפול היועץ המשפטי לממשלה בנושא זה. לאור חומרת הממצאים, ומכיוון שמושא הביקורת הינו ראש ממשלה מכהן, אני רואה יתר חשיבות בבדיקה יסודית ומהירה של המידע וקבלת החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית או לאו בהקדם.

זאת ועוד, משנה החשיבות של מהירות הטיפול הינה שמדובר על עבירות לכאורה שקרו לפני מספר שנים, ויכול להיות שבקרוב תחול עליהן התיישנות. אזכיר שהחומר הועבר ליועץ המשפטי לממשלה כבר בשנת 2013 והיה בבדיקה במשך למעלה משנה, ולכן אין סיבה שהבדיקה תתארך שוב במשך חודשים רבים כל כך.לדידי זאת מהות עבודת הוועדה, ואין חולק, כי אי העברת הדיווח, פוגע ופוגם קשות ביסוד עבודת ופעילות הוועדה."