בועדת השרים לענייני המגזר הערבי שהתקיימה הבוקר, בראשותם של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשרה לשוויון חברתי גילה גמליאל ובהשתתפותם של רון שני – ראש המועצה וראשי הרשויות הבדואיות בצפון, התקבלה החלטה לאשר את תכנית החומש לישובים הבדואים בצפון, ובכללם הישובים הבדואים במשגב

כלים

התוכנית מקציבה כ 900 מיליון ש"ח לפיתוח הישובים והתושבים עבור תשתיות, רווחה, בטחון, תעסוקה, העצמה, חינוך, המורשת הבדואית, מעורבות חברתית ועוד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש בישיבה את השילוב של הבדואים בחברה, בביטחון ובתעסוקה, וביקש לקיים מעקב אחר ישום התוכנית והתוצאות.

רון שני, ראש מועצת משגב, מציין כי זו בשורה משמעותית לכל התושבים הבדואים בצפון בכלל ובמשגב בפרט. משגב הייתה שותפה בגיבוש התוכנית, וכל צרכי הישובים הבדואים במשגב כלולים בה. התוכנית החדשה מכפילה פי 3 את התקציב שהוקצה לתוכנית הקודמת, ומשגב ערוכה ומוכנה לממש אותה.

רון שני: "בעזרת התוכנית נמשיך, נפתח ונשקיע בתושבים ובישובים הבדואים, ונפעל לצמצום הפערים. מטרתנו להביא לכך שלתושב בדואי יהיו הכלים והיכולות להשתלב בחברה במדינה, ושיהנה מאיכות ורמת חיים גבוהות."