מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ופקחי הסיירת הירוקה פעלו בפעם השלישית לפינוי פלישה של האגודה השיתופית של מושב תלמי יפה, אשר ניסתה להשתלט על שטח של כ-1,320 דונם, בבעלות המדינה. מדובר בשטח אותו השכיר המושב בעבר לצד ג', תוך הפרה בוטה של הסכם השכירות העונתית עליו חתם המושב עם רשות מקרקעי ישראל. לאור הפרת ההסכם ע"י האגודה השיתופיתלא חודש החוזה עמה. למרות זאת פעלה אגודת תלמי יפה בניגוד לחוק ופלשה לשטח החקלאי שלוש פעמים ברציפות תוך התעלמות מאזהרות המפקחים ומשלטי אזהרה של הרשות שהוצבו בשטח. השטח שנפלש למרות שהושכר כדין לחקלאי אחר, פונה שוב בפעולת אכיפה של מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי יחידת מתפ"א של המשטרה. הרשות נערכת לתבוע מהמושב את עלויות הפינויים

תלמי יפה - המושב פלש לקרקעות. צילום: רשות מקרקעי ישראל
תלמי יפה - המושב פלש לקרקעות. צילום: רשות מקרקעי ישראל

מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה זיהו את הפלישה במסגרת הפעילות השוטפת המבוצעת ברחבי הארץ כנגד עבירות מקרקעין על אדמות המדינה. המפקחים ביצעו תפיסת חזקה בקרקע והציבו במקום שלטים המזהירים מפני פלישה לאותם שטחים, המהווה הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

למרות זאת, חזרו מסיגי הגבול לשטח, השליכו את השלטים וזרעו את הקרקע ללא היתר. האגודה השיתופית אף פנתה לבית המשפט בבקשה להוציא צו מניעה כנגד רשות מקרקעי ישראל על מנת למנוע את הפינוי, בקשה שנדחתה ע"י בית המשפט. מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה שהגיעו למקום בליווי כוחות משטרה משדרות וקרית מלאכי וכן שוטרי יחידת מתפ"א של המשטרה וגילו כי הפולשים כבר החלו לעבד את הקרקע בניגוד לחוק. המפקחים פינו את הקרקע תוך שימוש באמצעיים חקלאיים. במקביל, מפקחי הסיירת הירוקה הגישו כנגד האגודה השיתופית תלמי יפה תלונה בתחנת משטרת שדרות וחזרו והציבו שלטים המתריעים מפני פלישות חוזרות.

בסיור נוסף שערכו לאחרונה מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה במקום, הם השלימו את תפיסת החזקה בקרקע בפעם השלישית. המפקחים חזרו לשטח בליווי שוטרי יחידת מתפ"א של המשטרה והסירו את הגידולים באמצעים חקלאיים. המפקחים ביצעו תפיסת חזקה בקרקע, וחזרו והציבו במקום שלטים המזהירים מפני פלישה לאותם שטחים.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד המושב תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישותיו החוזרות, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישות.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י: "מדובר בלא פחות משערורייה כאשר מושב מפר את החוק ברגל גסה ופולש לקרקעות שהושכרו לחקלאים אחרים למרות אזהרות מפורשות. ועדה מקצועית של הרשות קבעה חד משמעית כי עבריינות שכזאת כנגד קרקעות המדינה לא תעבור לסדר היום ולכן לא יחודש הסכם השכירות העונתית עם האגודה השיתופית. כעת נותר לקוות שהמשטרה תדע למצות את הדין מההיבט הפלילי בתחום זה. לא נאפשר לבעלי זרוע לתפוס אדמות מדינה בניגוד לחוק. בכוונת רמ"י לתבוע את עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע ממסיגי הגבול".