ועדת, החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק בתי המשפט-משמר בתי המשפט. עפ"י ההצעה, משמר בתי המשפט יעוגן בחוק ומאבטחי בתי המשפט ייהנו מסמכות דומה לסמכות שוטר.

ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט
ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט

משמר בתי המשפט, הוקם לפני כ-20 שנה. המשמר מונה כ-700 מאבטחים. (מתוכם כ-160 נשים) סמכויות המשמר נסמכות על הסמכה שהעניק שר המשטרה דאז משה שחל. סמכויות מאבטח המשמר, דומות לסמכויות שוטר, לרבות סמכות לערוך חיפוש. מאבטחי המשמר מאבטחים את בתי המשפט וכן שופטים מאוימים.

נציגת משרד המשפטים עו"ד גבי פיסמן אמרה כי כל סמכות שיש בה פגיעה בחירות או בזכויות אדם כגון עיכוב ומעצר, ראוי לעגן בחקיקה ראשית. וכי הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה ראשית את המצב הנוכחי. הצעת החוק מסמיכה את שרי המשפטים, האוצר, בטחון פנים והדתות רשאים לקבוע כי זו תחול גם על בתי הדין הדתיים.

היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט עו"ד ברק לייזר אמר שראוי שהרשות השופטת תהיה עצמאית הן מבחינת אבטחה והן מבחינה תקציבית. היום, הרשות נסמכת על תקציב המדינה. סמנכ"ל בטחון בבתי המשפט מר איל רחלי כי לא תהיה שונות בין המצב הנוכחי לעידן של אחר חקיקת החוק, גם לא מבחינת עלויות.

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי אמר "החוק מייצר ייצור כלאיים שהוא בין סמכות משמר הכנסת, לסמכות המשטרה". סלומינסקי שאל למה לא בקשתם עצמאות מלאה למשמר, ונותרתם סמוכים על המשטרה? עו"ד ברק לייזר השיב כי הצעה מתואמת על כלל הגופים. ובאיזון המתחייב, אם ההצעה תאושר היא מניחה את דעתנו.

איל רחלי הוסיף ואמר "20 שנה אנו נעזרים במשטרה, ועל מנת לא לבנות צבא קטנצ'יק, אנו רוצים להמשיך להיות מונחים ע"י המשטרה. בדומה לקצין הכנסת שמקבל סיוע מהמשטרה באבטחת חכי"ם מאוימים.

מנכ"ל בתי הדין הרבניים עו"ד שמעון יעקובי אמר "באתי לוודא שהכנסת זוכרת שאנו חלק מהמערכת השופטת. ח"כ סלומינסקי אמר ליעקובי בציניות, "אתה בטוח שאתם חלק מהמערכת המשפט? הייתי בהיכלי משפט מפוארים וגם בבתי דין, השוכנים במבנים מיושנים ובהם נזילות מהתקרה". לגופה של הצעה"ח אמר יעקובי, "האבטחה הנוכחית בבתי הדין, הינה במיקור חוץ. סמכויות המאבטחים, מזעריות, ובסיטואציה מורכבת, אנו מזמינים משטרה. לדבריו, המצב הנוכחי בלתי נסבל. יעקובי טען כי הצע"הח לא קובעת תחולה להקמת משמר לבתי הדין, מה שמאפשר דחייה בהקמה גם של 10 שנים".

יו"ר הוועדה ח"כ סלומינסקי עמד על כך שהחוק יחול גם על בתי הדין הדתיים. לעומתו, נציג האוצר התנגד לקבוע תחולה בטענה שקביעת תחולה תחייב מקור תקציבי. בסופו של דיון, הוועדה קבעה כי החוק יחול גם על בתי הדין הדתיים. אולם לא נקבע מועד מחייב להקמת המשמר בבתי הדין הדתיים, והוועדה הסתפקה בהצהרת נציג האוצר כי הנושא ידון לקראת דיוני תקציב המדינה לשנת 2017. כאמור, הצעת החוק אושרה היום להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית.

בתוך כך, הוועדה אישרה היום את תקנות ההוצאה לפועל, תקנות שמסמיכות את רשמי ההוצאה לפועל להטיל הוצאות על בעל דין, רק לאחר שהרשם יוודא ויתרה בבעל דין כי הוא מאריך את הדיון בטענות סרק שלא לצורך. וכן בלבד שבעל הדין יהיה מיוצג ע"י עו"ד. נציג לשכת עורכי הדין התנגד להחרגת בעלי דין שאינם מיוצגים. נציגת עמותת ידיד עו"ד יעל קסטן התנגדה להטיל הוצאות על חייבים שנמנים בד"כ על אוכלוסיות מוחלשות.