שלט חוצות שהוצב על אדמות המדינה, ללא היתר ובניגוד לחוק, פונה בעקבות פעולות מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשותמקרקעי ישראל. השלט הוצב על ידי חברת פרסום שפלשה לקרקע הציבורית במטרה לגרוף רווחים על חשבון הציבור. הסגת גבול באדמות המדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

כלים
שלט חוצות שהוקם ללא היתר פונה ע"י רשות מקרקעי ישראל
שלט חוצות שהוקם ללא היתר פונה ע"י רשות מקרקעי ישראל

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה בסמוך לכפר ביאליק. במסגרת הפינוי פינו המפקחים שלט חוצות שהוקם ללא היתר על ידי פולשים - חברת פרסום ושילוט מקומית.

מסיגי הגבול השתמשו בקרקע המיועדת לשמש את הציבור כשטח ציבורי פתוח והקימו במקום שלט חוצות ללא היתר ובניגוד לחוק. הפלישה לאדמות המדינה, בכניסה לכפר ביאליק, אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל במהלך הפעילות השוטפת שמנהלת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו למסיגי הגבול התראה כנגד הפלישה לאדמות המדינה, המבהירה להם כי מדובר בעבירה על החוק ועליהם לפנות את השלט מיידית מהמקום.

לאחר שהחברה לא פינתה את השלט מהמקום, תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה, הוגשה כנגדם תלונה בתחנת משטרת זבולון והוצא צו סילוק פולשים כנגד חברת הפרסום. מקץ ההליך המשפטי ובאיום של סנקצייה כספית, פונה השלט מהמקום. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון-חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בחברת פרסום שפלשה לאדמת מדינה, השתמשה בשטח ציבורי למטרותיה הכלכליות וניסתה לגרוף ממון לכיסה על חשבון אדמות הציבור. הקרקעות הציבוריות אינן הפקר ולא נאפשר לאיש להשתלט עליהן. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לפעול בנחישות במטרה לשמור על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS