מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרת ישראל, פינו במבצע אכיפה מרוכז אדמות מדינה שנזרעו על ידי פולשים בשטח כולל של כ-5,109 דונמים, ברחבי הנגב. המפקחים חרשו את השדות בכדי להסיר את הגידולים

נמשכת האכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה כ-5,100 דונם שנזרעו בניגוד לחוק
נמשכת האכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה כ-5,100 דונם שנזרעו בניגוד לחוק

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בליווי כוחות של שוטרי משטרת ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז, במסגרתו פונו כ-5,109 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן גידולים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק ברחבי הנגב.

מסיגי הגבול פלשו לקרקע ציבורית וזרעו אותה במטרה לגרוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית, תוך כדי ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי רמ"י שאיתרו את הפלישות לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין, פעלו במהירות ופינו את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי, תוך כדי שימוש באמצעים חקלאיים. שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

במסגרת הפעילות פונו 2,470 דונם באזורים יתיר, חורה, נבטים וקאסר א-סייר שנזרעו בניגוד לחוק וללא היתר. 2,639 דונמים נוספים פונו ונחרשו במספר פלישות נפרדות שאותרו באזור רמת בקע. במהלך המבצע היה ניסיון של צעיר מקומי לקפוץ על אחד הטרקטורים שעבד בשטח במטרה לעוצרו, אך הוא נעצר ע"י שוטרי יחידת יואב. לאחר מכן המבצע נמשך והסתיים כסדרו. סה"כ פונו ברחבי הנגב כ-5,109 דונם של גידולים חקלאיים בלתי חוקיים שנזרעו על אדמות מדינה.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י: "זריעת אדמות המדינה ללא היתר היא פשיעה כלכלית על חשבון הציבור לו שייכות האדמות ועבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. המדינה מאפשרת לשכור קרקעות חקלאיות ולעבדן בקלות ובמחירים שווים לכל נפש באזורים רבים ברחבי הנגב ולכן אנו מציעים לחקלאים המקומיים לפעול כחוק ולהנות מהתוצרת שלהם במקום לעבור על החוק ולראות את יבוליהם מפונים מהקרקע".