בעתירת התנועה לאיכות השלטון וח"כ איתן כבל כנגד היועמ"ש והקבינט, הורה בית המשפט העליון ליועמ"ש לקבל החלטה מנומקת בתוך 30 יום האם לפתוח בחקירה או לא בעניין האחראים להדלפות פרטי דיונים מתוך הקבינט במהלך מבצע "צוק איתן", ולהציגה בפני בית המשפט העליון

בדיון שהתקיים היום (יום א') בבית המשפט העליון, ביקשו התנועה לאיכות השלטון וח"כ כבל כי בג"צ יורה ליועמ"ש להתייצב וליתן מדוע לא יורה על פתיחת חקירה כוללת ומקיפה אשר מטרתה לגלות ולאתר את האחראים להדלפת פרטי דיונים סודיים שהתקיימו בועדת השרים לביטחון לאומי. זאת לאחר פרסום בכתבתו של אודי סגל, כתב חדשות 2, של מצגת אשר הציגו, לכאורה, קצינים בכירים בצה"ל אל מול חברי הקבינט ואלו הודלפו לאמצעי התקשורת.

התנועה הדגישה בעתירתה כי הדלפות אסורות מפורשות, על פי חוק יסוד: הממשלה, פוגעות בביטחון המדינה ובפרט בנסיבות ובתזמון בה נעשו, יכול ועולות כדי עבירות פליליות חמורות, ואי חקירתן פוגעת פגיעה קשה באמון הציבור ברשויות השלטון, באינטרס הציבורי, ובביטחון המדינה. עוד הדגישה התנועה כי הדלפות אלו הינן רעה חולה אשר קיבלה התייחסות מיוחדת בדו"ח וינוגרד לאחר מלחמת לבנון השנייה, שם נקבע כי הן פוגעות פגיעה אנושה ביכולתו של הקבינט לתפקד כראוי ולקבל החלטות חשובות.

לאחר שהיועמ"ש נמנע מקבלת החלטה מנומקת בעניין, והסתפק בתגובה לעתירה לפיה הוא סבור שאין לחקור, ולאור הטיעונים שהציגה העותרת, הורה בית המשפט העליון ליועמ"ש כי יכתוב החלטה מנומקת המסבירה מדוע הוא מסרב לחקור את ההדלפות, ויעבירה לבית המשפט העליון בתוך 30 יום.

עו"ד תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון: "תופעת ההדלפות מהקבינט בזמן מלחמה הינה רעה חולה הפוגעת ביכולת הקבינט לקבל החלטות, פוגעת במוראל הציבורי ובאמון הציבור ברשויות- ויש לשים לה סוף. אנו מקווים כי החלטה זו תשים קץ לסירובו של היועץ המשפטי לממשלה לקבל החלטה בעניין זה, סירובו המונע משיקולים שאינם ענייניים."

ח"כ איתן כבל: "יש הזדמנות גדולה לבית המשפט העליון לקבוע נורמות חדשות בכל הנוגע לסוגיית ההדלפות מדיונים ביטחוניים-סודיים. אני שמח שהחלטת בג"צ הבוקר, נראה כי היא מסמנת את תחילתו של השינוי. הדלפה היא עבירה פלילית וחובתו של היועמ"ש לבדוק זאת ללא קשר לנזק שנגרם או לאו".