הנהלת קק"ל אישרה את הצעתו של היו"ר דני עטר: קק"ל תקים צוות תיקון ליקויים העולים מטיוטת דו"ח מבקר המדינה. החלטה נוספת שעברה נוגעת למחויבות קק"ל לעקרונות שקיפות וכללי מנהל תקין. עטר: "בידינו מופקד כספו של העם היהודי ועלינו להוכיח שאנחנו מנהלים אותו בצורה תקינה, ראויה ושקופה".

כלים

הנהלת קק"ל אישרה בישיבתה השבועית החלטה הקובעת כי קק"ל תקים באופן מידי צוות לתיקון ליקויים שיתבסס על טיוטת דו"ח מבקר המדינה. צוות זה יגיש המלצות לתיקון הליקויים והטמעתם בקק"ל בטווח של שלושה חודשים מהיום. על פי ההחלטה כל ישיבת הנהלה מרגע הגשת הדו"ח תיפתח בדיווח של המנכ"ל על יישום תיקון הליקויים.

טרם אישור ההחלטה אמר יוזם ההצעה, יו"ר קק"ל דני עטר: "בידינו הופקדו הכספים של העם היהודי ועלינו להוכיח שאנחנו מנהלים אותו בצורה תקינה, ראויה ושקופה. זה האינטרס שלנו שקק"ל תהיה גוף שמתנהל באופן מופתי".

החלטה נוספת שאושרה מתייחסת למחויבות קק"ל לשקיפות ומנהל תקין (למעט נושאים רגישים המתואמים עם מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, כמו למשל שמות תורמים שאינם מעוניינים להיחשף).

ההנהלה הסמיכה את מנכ"ל קק"ל מאיר שפיגל לגבש פורמט של פרוטוקול הנוגע להצעות ההחלטה ולהחלטות המתקבלות בהנהלת קק"ל ובדירקטוריון שלה. פורמט זה, לאחר אישורו ע"י הנהלת קק"ל, יעלה בסיום כל ישיבה לאתר האינטרנט של הקרן. בנושא זה קיבלה ההנהלה את הצעתו של יו"ר עמית עוזי לנדאו לקיים דיון בנושא הדרכים להגיע לאיזון נכון בנושא השקיפות באמצעות מומחים לתחום.