תחרות ניו מדיה של פיקוד העורף:העיר עכו מצטיינת ארצית במוכנות לחירום ברשתות המקוונות

במעמד שר הפנים ח"כ סילבן שלום, אלוף פיקוד העורף יואל סטריק, יו"ר המועצה לישראל יפה, אברהם כץ עוז, ראשי רשויות ואורחים רבים הוענקו בשבוע שעבר לעיר עכו אות הצטיינות ארצי וחמישה כוכבי יופי על זכייתה במקום ראשון במסגרת תחרות ניו מדיה "שיח מקוון בעורף 2015". זו השנה הראשונה, שבה נבחנה היערכות הרשויות המקומיות בתחום "שיח מקוון בעורף" במסגרת תחרות מוכנות לחירום של פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה.

לאור הנחת היסוד, כי מידע והיערכות בשגרה למצבי חירום תציל חיים, הוחלט בפיקוד העורף לעודד את העיסוק בשימוש במדיה מקוונת לשיח עם האזרח בנושא מוכנות לחירום.

"אני שמח לבשר כי עיריית עכו נמצאה במוכנות גבוהה בתחום המידע לציבור בפלטפורמות המקוונות והיא הזוכה בקטגוריית ערים", הכריז אלוף פיקוד העורף, יואל סטריק.

הפרס שניתן לעירייה, מעבר להכרה במוכנות לחירום היא חבילת הפקות לחירום לצורך העלאת המוכנות לחירום בנושאי התגוננות אזרחית בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף.

ראש העיר עכו שמעון לנקרי אמר, כי הוא שמח מאוד על זכייתה של העיר עכו במקום הראשון, זאת לאור העובדה שהעירייה משקיעה רבות במוכנות לחירום בכל המכלולים השונים, ובמיוחד בכל הנוגע לתחום המידע לציבור בחירום.

יצויין, כי העירייה זכתה גם בימים אלה, זו השנה התשיעית בחמישה כוכבי יופי על טיפוח וחזות העיר.