בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע נעתר לבקשת ההסתדרות ונתן אתמול (ב') צו המורה לחברת אלבר להשיב לעבודתם הסדירה והמלאה את יו"ר ועד הפעולה ואת חברו לוועד שפוטרו בחודש אוקטובר האחרון.

אלבר היא חברה המפעילה ליסינג תפעולי ומנהלת ציי רכב ללקוחות עסקיים ופרטיים, מכירת כלי רכב, טרייד אין, מימון לרכב והשכרת רכב. כ-1,200 עובדיה התאגדו בהסתדרות באפריל 2014. מאז, משך יותר משנה וחצי, מנהלים העובדים, בליווי איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, מו"מ להסכם קיבוצי ראשוני בחברה. אולם, הנהלת החברהמקפידה בעקביות לייצר סחבת בניהול המו"מ ואף מתנכלת לחברי ועד הפעולה.

החברה אף הצהירה כי אינה מתכוונת כלל לחתום על הסכם קיבוצי תוך שהיא דוחה על הסף כל הצעה שההסתדרות ניסתה להגיש לה, וזאת בניגוד לנורמות המקובלות ביחסי עבודה קיבוציים ולמרות שההנהלה הכירה בהסתדרות כארגון העובדים היציג.

כחלק ממחאת העובדים על המבוי הסתום במו"מ, הכריזה ההסתדרות בחודש יולי 2014 סכסוך עבודה בחברה. סכסוך זה אפשר לעובדים לנקוט בצעדים ארגוניים שכללו אספות עובדים והשבתות חלקיות של סניפי החברה. מיד לאחר סבב הצעדים הארגוניים האחרון שנעשה בחודש ספטמבר האחרון, קיבלו יו"ר ועד הפעולה וחבר ועד הפעולה זימון לשימוע לפני פיטורים בגין טענות שונות.

לטענת ההסתדרות, מדובר במקרה מובהק של פיטורים על רקע פעילותם של השניים בוועד, והם באים כהמשך ישיר להתנהלות מכוונת ואישית כנגד חברי ועד הפעולה כדי למנוע חתימה על הסכם קיבוצי ראשון בחברה וכדי להעביר מסר לשאר העובדים כי לא כדאי להם לקחת חלק במאבק הארגוני.

כבוד השופט צבי פרנקל קבע כי חברת אלבר שגתה בפיטורי העובדים והורה לה להחזירם לתפקידם, תוך שהוא מקבל את עתירת ההסתדרות. "ההגנה על פעילותם הארגונית של עובדים חלה ביתר שאת בשלב הטרום קיבוצי, בעת התארגנות ראשונית", כתב השופט. "על כן, פסולות ואסורות פעולות של הפעלת לחץ וכפייה על עובדים לבטל חברותם בארגון העובדים; פיטורים של פעילים בהתארגנות וחברי ועד, מחמת פעילותם ומעורבותם בהתארגנות; הרעת תנאי עבודה לרבות העברה לתפקיד נחות יותר; אפליה או פיטורי עובדים בגין היותם חברים בארגון עובדים וכיו"ב".

בהחלטתו ציין פרנקל כי נוכח סמיכות הזמנים בין הצעדים הארגוניים שננקטו בספטמבר 2015 ועד להזמנת שני העובדים המדוברים לשימוע (ב-7 באוקטובר), נטל ההוכחה לכך שהפיטורים היו עניינים ונקיים משיקולים הקשורים בפעילותו בוועד, עובר להנהלת החברה. הוא קבע כאמור כי החברה לא הצליחה להוכיח כי אין קשר בין הפיטורים לפעילותם של העובדים בוועד, וציווה על ביטול פיטוריהם.

את ועד עובדי אלבר מלווה מטעם ההסתדרות ענבל סופרו, ממונת חטיבהארציתבאיגוד עובדי התחבורה. את ההסתדרות ייצגו בעתירה עורכות הדין קרןקלפר ויערה צ'ישנסקי. את ועד הפעולה ייצגו עורכי הדין כפיר זאב ואביגיל ארפי.

אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות מסר: "אנו מברכים את בית המשפט על ההחלטה הצודקת שניתנה. אנו מקווים שהנהלת החברה תפסיק מעתה לפגוע בהתארגנות העובדים, תכבד את רצונם ותסיים את המשא ומתן שיביא להסדרת תנאי העובדים - למענם, למען החברה ולמען לקוחותיה".

יו״ר ועד הפעולה מסר: "לצערי יש בישראל מי שאינו בוחל בשום אמצעי בכדי לפגוע בזכות העובדים להתארגן. לשמחתי הבין בית המשפט שהודעת הפיטורים אינה מבוססת על שיקולים מקצועיים והורה לחברת אלבר להחזירנו לעבודה באופן מיידי. אני מודה להסתדרות שעמדה לצדנו בזמן המאבק ומקווה שחברת אלבר תראה לנכון לחזור לשולחן המו"מ במטרה להגיע להסכמות וביטחון תעסוקתי עבור עובדי החברה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS