אתמול, יום ו', הגישו 10 פרופסורים ממספר מוסדות להשכלה גבוהה עתירה כנגד שר החינוך, נפתלי בנט, יו"ר המל"ג וממשלת ישראל. העתירה דורשת להפסיק את את פעילות המועצה להשכלה גבוהה עד להשלמת מלוא המינויים הנדרשים על פי חוק. בעוד שהחוק קבע כי מספר החברים במל"ג יעמוד על 19-25 בהתאם להחלטת הממשלה ויבטיח ייצוג הולם לסוגי המוסדות להשכלה גבוהה, החליט יו"ר המל"ג לכנס את מועצת המל"ג ביום ג' הקרוב 15.3.16 עם הרכב חסר של חברים - 16 במקום 25 כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה

שר החינוך נפתלי בנט
שר החינוך נפתלי בנט

לטענת העותרים, כל זאת נעשה תוך ייצוג חסר במיוחד לאוניברסיטאות ולמוסדות ייחודיים (מכון וייצמן, האוניברסיטה הפתוחה) ועם חסר מהותי באנשי אקדמיה בכירים. לא זו אף זו, לישיבה הקרובה נקבע סדר יום עמוס הכולל דיון בסוגיות כבדות משקל להן השלכות לטווח ארוך אשר ראוי כי ידונו בהרכב מתאים.

בעתירה אף ביקשו העותרים לקבוע נוהל ואמות מידה ברורות ושוויוניות למינוי חברי המל"ג לעתיד בכדי להבטיח את מעמדם של נציגי המוסדות להשכלה גבוהה וייצוג הולם לסוגי המוסדות להשכלה גבוהה.

המלצות ברוח זו נקבעו בוועדה ממשלתית לבחינת המשילות בהשכלה הגבוהה אשר השר בנט בחר לא לקדם חקיקה מתוכה, וכן נמסרו המלצות בעניין זה על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה והוועדה הבין סנטית של האוניברסיטאות.

בכלל ההמלצות ישנה דרישה ברורה למינוי חברים באמצעות ועדת איתור שתבטיח את מקצועיותם של חברי המועצה ואת עצמאותם ואי תלותם.