בעקבות פניית תושב עירני: יזומנו לשימוע עובדי חברה קבלנית שהשליכו תכולת פח כתום למחזור אריזות למיכל אשפה המיועדת להטמנה. בעיריית חולון רואים את המעשה בחומרה רבה בשל הפגיעה באמון התושבים, באיכות חייהם ובתהליך המחזור

כלים
הפח הכתום המיועד לאיסוף פסולת אריזות בלבד
הפח הכתום המיועד לאיסוף פסולת אריזות בלבד

תושב עירני ואכפתי פנה באחרונה למחלקת המחזור בעיריית חולון, באמצעות המוקד העירוני, והסב את תשומת לבה למספר עובדים של חברה קבלנית לפינוי קרטונים, לה התקשרות עם העירייה, כשהם מרוקנים מיכל עם פסולת אריזות, שהופרדה בקפידה על ידי תושבים בעיר, למיכל המכיל אשפה המיועדת להטמנה.

התושב סיפר כי תיעד את עובדי הקבלן כשהם שופכים את תכולת הפח הכתום למכולה הירוקה, המכילה אשפה ביתית מעורבת המיועדת להטמנה, משליכים את הפח הכתום על הכביש, לאחר מכן ממלאים אותו בקרטונים אותם רוקנו מהקרטונית ואז מפנים את תכולתו למשאית, כשהפח הכתום משמש להם כ"עגלה" להעברת הקרטונים למשאית.

זאת, למרות שעל ריקון הקרטוניות להיעשות ישירות למשאית הפינוי ובוודאי שלא "בתיווכו" של הפח הכתום המיועד לאיסוף פסולת אריזות בלבד, לשם מחזורן.

בעיריית חולון רואים בחומרה רבה מקרה זה, הפוגע באמון תושבי העיר, באיכות חייהם ובתהליך המחזור. מכיוון שכך ומכיוון שהמעשה מהווה הפרה של החוזה שנתחם בין העירייה לבין החברה הקבלנית, פנתה העירייה באופן מיידי לקבלן המבצע על מנת שיזמן לשימוע את הצוות המעורב וכמו כן, יבחן את מידת מעורבותו של מנהל העבודה שלא נכח באירוע עצמו, אולם לו אחריות על עובדיו. בנוסף, תשית העירייה קנס כספי על החברה הקבלנית בגין ריקון/פינוי תוך גרימת נזק ולכלוך.

החברה לקחה אחריות בנושא וצפויה לזמן את העובדים המעורבים לשימוע טרם נקיטת צעדים.

בהודעת העירייה נכתב: "חולון היא עיר בריאה ומקיימת, שחרטה על דגלה את קידום הנושא הסביבתי. בעיר מיוצרים מדי שנה כ-100 אלף טון פסולת המועברת ברובה להטמנה ועל כן קיימת חשיבות רבה למחזור חומרים לשם הפחתת פליטת גזי החממה."

"העירייה פועלת כל העת לשפר את איכות החיים בעיר, ובין היתר, נרתמה למאמץ להפחתת הזיהום הסביבתי, בשיתוף פעולה עם תאגיד מחזור האריזות ת.מ.י.ר, בעידודו של המשרד להגנת הסביבה. מחלקת המחזור העירונית עורכת כל השנה פעולות להעלאת המודעות לנושא ובעירייה קוראים לתושבים להמשיך ולהפריד אריזות למיכלי המחזור השונים ולדווח למוקד העירוני – 106 במידה שנתקלים בגורם המפריע לכך."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS