משרד הפנים הודיע בימים אלו לעיריית כפר קאסם שהיא נבחרה כרשות מצטיינת. אחת המשמעויות המרכזיות בהכרה, היא קבלת תקציב נוסף, תמריץ בסך 17 מליון ש"ח לטובת פיתוח כלכלי והגדלת ההכנסות בישוב, בכפר קאסם מתכננים להשקיע כ-10 מיליוני ₪ בפיתוח הפרוייקט ובשאר המענק בפיתוח תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי שבמסגרתה יוקם אגף חדש בעירייה לפיתוח כלכלי.

כלים
עו"ד עאדל בדיר ראש עיריית כפר קאסם
עו"ד עאדל בדיר ראש עיריית כפר קאסם

ההכרזה על כפר קאסם כרשות מצטיינת היא עוד מהלך של צעידה לעבר עצמאות כלכלית שמוביל ראש הרשות המהפך הכולל החל בכפר קאסם בשנתיים האחרונות. תחת הנהגתו של ראש העירייה עו"ד עאדל בדיר העלתה כפר קאסם את אחוזי גביית הארנונה מ- 52% ל-83%, והגדילה דרמטית את הכנסות העירייה מ-18 מיליון ₪ ל-33 מיליון ₪. העיר שהיתה בעבר עם גרעונות תקציביים משמעותיים, נמצאת כיום בדרך למעמד של עיר איתנה - העיר הערבית הראשונה שלא נתמכת בסיוע ממשלתי ומאוזנת תקציבית.

בשנתיים האחרונות, נבנו בה מוסדות חינוך ופנאי, האלימות ירדה ב-50%, בעיר יש רק 1% אבטלה, הוקמו בה פארקים, שטחו של אזור התעשיה "לב הארץ" הוכפל והחודש נחנך בו בניין הייטק – שהוא בניין ההייטק הראשון בארץ בישוב ערבי.

פרוייקט הרשויות המצטיינות מקיף 16 רשויות מקומיות ערביות אשר המשרד החליט לגביהן, לאחר בדיקה מקיפה, כי ההתנהלות שלהן טובה, הן מבחינת פיתוח איכות החיים בישוב והן מבחינת ההתנהלות התקציבית והעלאת אחוזי גביית הארנונה.

"התחייבתי בפני התושבים בעיר כי כפר קאסם תהיה העיר הערבית הפורחת, ואני מתכוון להגשים את ההתחייבות עוד בקדנציה הזו. קיבלתי לידיי עיר במצב לא פשוט, שלא יכלה לשלם משכורות לעובדיה ושמחצית מהכבישים בה אינם סלולים באספלט. אני פועל למען תושבים שהעיר כפר קאסם תהיה עיר פורחת, שתקציבה מאוזן, שכבישיה סלולים ומערכת החינוך בה מוציאה מתוכה צעירים שגם השמיים אינם הגבול עבורם. ההכרה של משרד הפנים בעשייה הרבה בהחלט מרגשת ומעודדת להמשיך בדרך". אומר עו"ד עאדל בדיר, ראש עיריית כפר קאסם.