התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום א') לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה לבחון באופן מקיף את הטענות שעלו נגד ד"ר זיכרמן בעת ששימש כיועץ מקצועי לראש מינהל מקרקעי ישראל לפיהן ד"ר זיכרמן דיווח באופן כוזב על נוכחות בעבודתו ואף עבד בעבודה פרטית ללא היתר. ככל שהטענות יתבררו כמוצדקות, מבקשת התנועה להימנע ממינויו של ד"ר זיכרמן למזכיר הממשלה.

נוכח פרסומים אודות הכוונה למנות את ד"ר חיים זיכרמן לתפקיד מזכיר הממשלה, ונוכח פרסומים אודות פגמים, לכאורה, בעבודתו, עולה חשש כי כשירותו הנורמטיבית למינוי תפקיד מזכיר הממשלה לא נבדקה באופן מלא.

בין הפרסומים עולה שבעת שד"ר זיכרמן שימש כיועץ המקצועי לראש מנהל מקרקעי ישראל, עלו חששות לכאורה, לפיהן חרג בדיווח על נוכחותו בעבודה וכן כי זה חרג מההיתר שניתן לו לעבודה פרטית. עוד פורסם כי חרף החשדות לכאורה – אלו כלל לא התבררו לעומקן.

כמו כן, בסמוך לסיום תפקידו של ד"ר זיכרמן פורסם ע"י נציבות שירות המדינה כי הועבר לרשותה חומר שנאסף במינהל מקרקעי ישראל לפיו ד"ר זיכרמן דיווח במספר מועדים שונים באופן כוזב על נוכחותו בעבודה, וכן כי עבד בעבודה פרטית כמרצה באופן החורג מהיתר העבודה הפרטית שניתן לו.

עוד פורסם בעניין זה כי לאור סיכום שנערך בין ד"ר זיכרמן לנציבות שירות המדינה, עתיד היה האחרון לעזוב את תפקידו באופן מיידי כאשר במקביל לכך תסתפק נציבות שירות המדינה בנזיפה בלבד, בכפוף לשימוע. אלא שחרף סיכום זה, ד"ר זיכרמן התפטר מתפקידו וזאת מבלי שההליך המשמעתי נגדו מוצה וממילא מבלי שהטענות נגדו התבררו עד תום.

בהודעת התנועה לאיכות השלטון נכתב כי "אי לכך ברור כי טרם ההחלטה על מינוי ד"ר זיכרמן לתפקיד בכיר כמזכיר הממשלה, יש לבחון את הטענות נגדו בצורה מקיפה ורק לאחריהן, לגבש החלטה בדבר כשירותו הנורמטיבית לכהן בתפקיד.

בנסיבות אלו, שעה שד"ר זיכרמן מועמד לתפקיד בכיר וחיוני בממשלת ישראל כאשר מעליו מרחפת עננת קיומו, לכאורה, של דופי ערכי-נורמטיבי חמור ביותר, מבקשת התנועה כי טענות בדבר דיווחיו הכוזבים בעבודתו וכן, עבודתו ללא היתר, ייבחנו בצורה מקיפה. במידה שטענות אלו יתבררו כמוצדקות, הרי שיש להימנע ממינויו של ד"ר זיכרמן למזכיר הממשלה."