המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון מחר בחוק ההשעיה: "המענה לסוגיה שעל הפרק- בחוק הפלילי; אין דמיון בין נוסח ההצעה לחקיקה בעולם המערבי"

לקראת הדיון מחר (ב') בוועדת חוקה חוק ומשפט בענין הצעת חוק השעיית חברי כנסת, נשלחה הערב (א'), חוות דעת מעודכנת לנוסח החוק הנוכחי בה קוראים חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה להתנגד לו. לפי הכותבים, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מדובר בהצעה פסולה המעניקה סמכות מופרכת ומסוכנת לכנסת, שהיא גוף שאין בידיו את הכלים המתאימים לעסוק בו: "לכנסת אין מומחיות משפטית, ידע וכלים הנחוצים לקבוע עובדות, ובמקרה זה- מדובר בהליך שיפוטי לכל דבר, הכולל עונש על מעשים המהווים עבירות פליליות", נכתב בחוות הדעת.

לקראת הדיון מחר, הועלה סרטון של המכון המציג את עמדותיהם של אנשי ימין ובהם הנשיא ריבלין ושרת המשפטים שקד נגד החוק.

חוות הדעת כוללת התייחסות למשפט המשווה, ומפריכה את הטענה כי חוק זהה קיים במדינות אחרות בעולם. כך, טוענים קרמניצר ופוקס, כי סעיף שכזה התומך בפסילה על בסיס אידיאולוגי ספציפי אינו קיים במדינות אחרות. בנוגע להשוואה לארצות הברית, מסבירים הכותבים, כי בניגוד לישראל בארצות הברית קיימת חוקה המגנה על חופש הביטוי. כמו כן, בשיטה האמריקאית בה קיימות שתי מפלגות, נדרשת הצבעה חריגה של חברי אותה המפלגה של המועמד להדחה כנגדו- מצב חריג ביותר.

הכותבים מבהירים, כי בניגוד לסנקציות של ועדת האתיקה, במקרה זה מדובר במתן כוח לחברי הכנסת לשלול לחלוטין את זכותם של עמיתיהם להצביע, וכי מדובר למעשה בהזמנה למחול שדים פוליטי ומקארתיסטי.

קרמניצר ופוקס מוסיפים, כי אין הם מקלים ראש בהתבטאויות חמורות המהוות תמיכה במאבק מזוין כנגד מדינת ישראל או בהסתה לגזענות, אך גורסים, כי המקום להתמודד עימן, גם כשמדובר בחבר כנסת, הוא המשפט הפלילי: "כוחה של ישראל הדמוקרטית הוא דווקא במתן חופש ביטוי ושמירה על הזכות לבחור ולהיבחר. הדחת חברי כנסת מהמגזר הערבי תאשש את טענותיהם על רדיפה והשתקה פוליטית. לכן, כל עוד לא מדובר בעבירה פלילית מוטב לחברה הישראלית להכיל דעות אלו, מרגיזות ומרתיחות דם ככל שיהיו ולחזק את הדמוקרטיה".