לכלכת? נקנסת ! 43 דוחות ניתנו במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת של הפיקוח העירוני בחולון נגד משליכי פסולת ברבים

כלים
צילום: עיריית חולון
צילום: עיריית חולון

הפיקוח העירוני של עיריית חולון ערך בשבועות האחרונים פעילות אכיפה ממוקדת נגד משליכי פסולת ברבים, דוגמת פסולת ביתית ופסולת בנייה וכן הוצאת פסולת גזם וגרוטאות לשטחים הציבוריים שלא בימי ההוצאה שנקבעו. במסגרת הפעילות הוגשו 43 דוחות פיקוח נגד המשליכים.

כך למשל, נרשמו דוחות בסך 730 שקל לדוח, באיזור התעשייה, בקריית שרת ובקריית רבין, לפי סעיף 12(ד) לחוק העזר חולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב 1982 - "לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי". עוד ניתנו דוחות בסך 320 שקל לדוח, לפי סעיף 7(ה) לחוק העזר - "לא יזרוק אדם, לא ישליך, לא ישים, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה לזרוק, להשליך, לשים, להשאיר או להניח אשפה, פסולת בנין, זבל, נייר, ארגז, ריהוט או חפץ אחר או אשפת צמחים בכל קרקע, בין פרטית ובין ציבורית, אלא בהסכמת המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו".

בשכונת רסקו א' ניתנו דוחות בסך 320 שקל לדוח, בגין השארת אשפה מחוץ לפח האשפה, בהתאם לחוק העזר - "לא ישים אדם ולא ישאיר כל אשפה אלא בתוך כלי אשפה, שקית או מיכל שהותקנו... ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי אשפה". גם תושבים משכונת נאות יהודית נקנסו בדוח בסך 320 שקל לדוח, בגין הוצאת פסולת גזם שלא בימים הקבועים להוצאה, בהתאם ללשון חוק העזר – "בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים... כפי שיקבע במודעה שתפורסם... לגבי ימי ואופן הפינוי".

מוטי ששון, ראש עיריית חולון: "עיריית חולון תמשיך ותפעל כנגד מפרי החוק ותקנוס כל אדם שיימצא כי לכלך את המרחב הציבורי. שמירת הניקיון בחולון היא מטלה משותפת לכולנו ולה תרומה רבה לאיכות החיים של התושבים בעיר. אני מזכיר לתושבים ולמבקרים בעיר להוציא גרוטאות וגזם רק בהתאם לימי הפינוי בכל רחוב ולא להשליכם לכלי האצירה הירוקים, לרוקן את האשפה הביתית לתוך מיכלי האצירה ולא לידם ולהשליך פסולת מזדמנת לתוך סלי האשפה ברחובות ובגנים הציבוריים, על מנת לשמור על חולון שלנו נקיה ויפה ולהימנע מתשלום דוחות מיותרים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS