בעקבות הודעתו של יו"ר הכנסת אדלשטיין כי הוא תומך בחוק ההשעייה בנוסחו הנוכחי וכן על רקע העדכון, כי ראש הממשלה ממשיך לעמוד מאחורי החוק, הגיבו במכון הישראלי לדמוקרטיה בחריפות ואמרו כי מדובר בחוק הזוי שנותן לכנסת כלים שיפוטיים, שפוגע בזכות הבסיסית ביותר של הזכות לבחור והזכות להיבחר ושיוביל למחול שדים פוליטי שבו ירוויחו רק הקיצוניים

נשיא המכון יוחנן פלסנר, אמר כי גם הוא שותף לזעם הציבורי על חברי הכנסת מבל״ד אך עם זאת היוזמה להעניק לחברי כנסת את הזכות להשעיית עמיתיהם היא מופרכת וחשוב להסירה מסדר היום.

לדבריו, "לחברי הכנסת אין יכולת לביצוע ברור עובדתי, או לקיים דיון בראיות, ולכן היוזמה להעניק להם סמכות מעין שיפוטית היא בלתי הגיונית."

"הכנסת היא גוף פוליטי ולא נועדה לתפקד כבית משפט. מתן סמכות השעיה שכזו, תכניס באופן כמעט אוטומטי שיקולים פוליטיים ולא ענייניים להליך וכך יהפכו אירועים דומים בעתיד לפסטיבל תקשורתי, שישרת בעיקר את הקיצוניים משני הצדדים ויפגע ביכולת לקדם מכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית״. הוסיף פלסנר.