דקאן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט פרופסור אביעד הכהן מציג: כך יש לנהל את מסלול הדחה של חבר כנסת

בעקבות פגישתם של חברי הכנסת מתנועת בל"ד עם הורי מחבלים ופרשיות אחרות סביב התנהגות חברי כנסת, חוזר פרופסור אביעד הכהן, דקאן המרכז האקדמי שערי מדע משפט ומומחה למשפט חוקתי, על הצעתו לכונן מסלול הדחה ציבורי של חברי כנסת. חלק מעקרונות הצעתו שכבר פורסמה בעבר אומצו כעת על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגיבש אתמול הסכמה עם ראשי סיעות הקואליציה על קידום חוק בעניין. אך פרופ' הכהן מבקש להחיל סייגים נוספים דוגמת אישור ההדחה על ידי בית המשפט העליון.

המצב החוקי כיום לא מאפשר להדיח חברי כנסת מכהונתם זולת אם הורשעו בהליך פלילי לאחר הסרת חסינות והרשעה בבית משפט שנקבע כי יש עמה קלון. פרופ' אביעד הכהן סבור שההתפתחויות מחייבות כלים שיאפשרו התמודדות ציבורית גם במקרים קיצוניים ויוצאי דופן שאירעו או נודעו בין מערכת בחירות אחת לשנייה. לדבריו, יש לצייד את הכנסת בכלים שתוכל להפעיל על מנת להרחיק משורותיה נבחרים שטבוע על מצחם אות קלון מוסרי וערכי, גם אם מבחינה פורמאלית טרם נפתח הליך פלילי נגדם או שטרם הורשעו בדין.

פרופ' הכהן מסביר כי משך הזמן הממושך בין בחירות לבחירות – כ-4 שנים – מאפשר מצב שבו אדם כזה, שטבוע על מצחו אות קלון מוסרי וערכי (גם אם מבחינה פורמאלית טרם נפתח הליך פלילי נגדו או שטרם הורשע בדין) ימשיך לכהן כחבר בכנסת ישראל ולהמיט בושה על המוסד כולו.

לפיכך מציע פרופ' הכהן שבמקרים קיצוניים במיוחד ולאחר שתישמע עמדתו של הח"כ שהדחתו מתבקשת, ולאחר שהדבר יובא תחילה לוועדת האתיקה של הכנסת וזו תחליט פה אחד (חלופה: ברוב של 75% מחבריה) כי יש להמליץ לכנסת להדיח ח"כ מכהן, תוכל הכנסת ליזום את הדחתו ברוב של לפחות 90 מחבריה (חלופה: 100 מחבריה) ולאחר מכן תצטרך ההחלטה (בדומה להחלטת ועדת הבחירות המרכזית על פסילת מועמד/רשימה) לקבל את אישור בית המשפט העליון.

פרופ' הכהן אמר: "מכיוון שהליך ההדחה הינו צעד דרסטי חובה להפעילו רק במקרים מדודים ולאחר שיקול דעת, שלא יושפע משיקולים פוליטיים צרים. רוב כה גדול של ח"כים - 90 (או 100) חברי כנסת בצירוף אישור ההחלטה בידי בית המשפט העליון, יוצרים נוסחה שתבטיח שפעולת ההדחה אכן הופעלה במקרים קיצונים בלבד, הראויים לכך, ולא תשמש אמצעי לחיסול יריבים פוליטיים. בשל העובדה שהכנסת מייצגת את העם - רוב כה גדול – ייתן ביטוי גם לרצון העם ולא יעקר את רצונו כפי שהובע בבחירות".