הוועדה המחוזית צפון אישרה את המשך הקידוחים בגולן. 'אדם טבע ודין': בזמן שהמדינה סוערת בצדק בעקבות המחקר שחושף את הנזקים הבריאותיים לתינוקות כתוצאה מזיהום האוויר בצפון, חברי ועדה מחוזית מאשרים תעשיית נפט חדשה ברמת הגולן ". מנכ"ל הארגון: "כמות הנפט שייתכן ויימצא בגולן לא באמת תעניק פתרון למשק האנרגיה בישראל. את 5% מתצרוכת האנרגיה שלכאורה ניתן יהיה לספק מהנפט ברמת הגולן, ניתן היה להמיר באנרגיה מתחדשת שאינה מזהמת.המרוויחים היחידים מקידוחי הנפט הם איילי הון אמריקאים שייהנו מהרווחים שבמכירת הנפט וישאירו אותנו עם זיהום האוויר ועם רמת גולן חרבה ותעשייתית".

כלים

הוועדה המחוזית צפון, בישיבתה כוועדת הנפט, אישרה היום (ב) להאריך לחברת "אפק" לבצע קידוחי ניסיון וחיפוש נפט ברמת הגולן בשנתיים נוספות ולאפשר לה לבצע במקביל מבחני הפקה. האישור המקורי ניתן לחברה לתקופה של שנה אשר במהלכה ביקשה החברה לבצע 10 קידוחים ברחבי רמה"ג, ולאחריה, לאור הממצאים, אמורה הייתה החברה להגיש תכנית מפורטת אשר תיבחן במסגרת הליכי התכנון והבנייה הרגילים.

'אדם טבע ודין', אשר הגישה התנגדות לתוכנית, טוענת כי החלטת הוועדה המחוזית מנוגדת לתקנות הנפט,המאפשרות סטייה מחוק התכנון והבניה לתקופה מוגבלת של שנה בלבד, עבור כל בקשה לביצוע פעולות קידוח נפט. לעמדת 'אדם טבע ודין', בהתאם לתקנות ולפסיקת ביהמ"ש העליון בעתירה שהגיש הארגון, לאחר תום השנה, נדרשת תכנית מאושרת ע"פ חוק התכנון והבניה לשם המשך הפעילות בשטח.

מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה: בזמן שהמדינה סוערת בצדק בעקבות המחקר שחושף את הנזקים הבריאותיים לתינוקות כתוצאה מזיהום האוויר בצפון, חברי ועדה מחוזית מאשרים תעשיית נפט חדשה ברמת הגולן". עו"ד ברכה הסביר כי המאבק נגד קידוחי הנפט בגולן הוא מאבק למען קידום אנרגיות מתחדשות, למען התייעלות אנרגתית ולמען הגנה על הסביבה ובריאות הציבור: "כמות הנפט שייתכן ויימצא בגולן לא באמת תעניק פתרון למשק האנרגיה בישראל. את 5% מתצרוכת האנרגיה שלכאורה ניתן יהיה לספק מהנפט ברמת הגולן, ניתן היה להמיר באנרגיה מתחדשת, שאינה חד־פעמית ואינה מזהמת. המרוויחים היחידים מקידוחי הנפט הם איילי הון אמריקאים שייהנו מהרווחים שבמכירת הנפט וישאירו אותנו עם זיהום האוויר ועם רמת גולן חרבה ותעשייתית".

עו"ד אורלי אריאב, ראש תחום קהילה וסביבה ב'אדם טבע ודין': "חברי הוועדה המחוזית הבינו כבר בעת אישור הבקשה הראשונה כי החברה לא תוכל לבצע, תוך שנה, את כל הקידוחים אותם ביקשה "אפק", אך אישרו אותה למרות זאת. כאשר חברי הוועדה מאשרים המשך ביצוע של הקידוחים לאחר תום מגבלת הזמן המקורית, הם נושאים באחריות למהלך מסוכן של התעלמות מחוק הנפט הקובע כי גם חיפושי נפט כפופים לחוק התכנון והבנייה ".

לפני כשנה עתרו 'אדם טבע ודין' ותושבי הגולן נגד קידוחי הנפט המתוכננים בדרום הגולן. העותרים ביקשו מבג"צ לבטל לאלתר את האישורים שניתנו לחברת אפק לקידוחי נפט בגולן, לאחר שאלו ניתנו ללא תשתית עובדתית מלאה, תוך הפעלת שיקול דעת פגום ובחוסר סבירות קיצוני.

"דרום-מזרח רמת הגולן, האזור בו מבקש היזם לפעול, הינו שטח רגיש וייחודי מבחינות רבות. בהקשר הסביבתי והבריאותי, הרגישות נוגעת בעיקר למקורות מים המשמשים ציבור נרחב במדינת ישראל. מתווספת לכך רגישות סיסמית, לגביה מוגדר האזור כבעל הרגישות הגבוהה ביותר בתחום. משמעות הדבר היא כי כל התערבות בקרקע ובתת הקרקע עלולה לגרום נזק רב, וכי הסיכון הפוטנציאלי הינו חמור ורב משמעות, בין היתר עבור משק המים ובריאות הציבור בישראל", נכתב בעתירה.

במסגרת ההחלטה בעתירה הבהיר בג"צ כי לא ייתכן מעבר אוטומטי משלב חיפושי הנפט לשלב הפקת הנפט וכל הפקה מסחרית של נפט מעבר לחביות בודדות תחייב תוכנית מאושרת ומפורטת על פי חוקי התכנון והבנייה. המשמעות: ועדת התכנון תוכל לפסול בהמשך הדרך הפקת נפט ברמת הגולן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS