ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, המסדירה קביעת נוהלי בטיחות, בריאות וגהות במקומות עבודה. הצעת החוק קובעת, בין היתר, כי שר הכלכלה והתעשייה יקבע בתקנות מגבלות חדשות ועדכניות על חשיפת עובדים לקרינה ולחומרים מסוכנים כמו אסבסט ואבק מזיק

כלים

בנוסף, תיאסר או תוגבל עבודה בסיכון אם לא בוצעה הכשרה מספקת או אם העובד אינו כשיר רפואית. עוד קובע החוק כי יעודכנו הדרכות הבטיחות לעובדים במתקנים כמו עגורני צריח ובמעבדות מסוכנות, ייקבעו בעלי תפקידים שיהיו אמונים על בטיחות במקומות העבודה ועל ההדרכות וכן יוסדרו אגרות לתשלום על פיקוח בטיחותי במקומות העבודה

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף, מסר בדיון נתונים עדכניים על נפגעים בתאונות עבודה, אשר נמסרו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי: "רק בחודש האחרון נהרגו 8 עובדים בתאונות עבודה, 5 מתוכם עובדי בניין שנפלו מגובה. 26,752 איש קיבלו בשנת 2015 דמי פגיעה מהביטוח הלאומי."

לדבריו, "זוהי אמנם ירידה דרסטית משנת 2010, אז קיבלו 43,501 איש דמי פגיעה, אך ייתכן מאוד שהסיבה נעוצה בכך שכמות לא מבוטלת של נפגעים הם עובדים זרים לא מורשים שחוששים לפנות ולדווח. מתוך 3,723 עובדי בניין שקיבלו דמי פגיעה ב-2015, רק 61 הם עובדים זרים ו-218 תושבי השטחים, לעומת 3,444 תושבי ישראל. הנתונים מוכיחים כי יש צורך אדיר באישור החוק, בהתקנת התקנות ובאכיפתן".

רשם הקבלנים, עו"ד אמנון כהן, אמר בדיון: "קצא"א (חברת קו צינור אילת אשקלון, א"מ) מבצעת עבודות במיליוני שקלים, אך מסרבת לספק לנו מידע לגבי היקפי העבודה ומבצעיה, לצורך וידוא שלנו שיש למבצעי העבודה הרשאת בטיחות. זו אחריות על חיי אדם. מי יודע איפה צינור יכול להתפוצץ".