"חוק השקיפות" של שרת המשפטים איילת שקד יעלה לוועדת השרים ביום א' הקרוב. שרת המשפטים איילת שקד: "נשק אינו רק רובה או חרב. נשק הוא גם סיפור ממומן ושקרי על מכונות ירי המשמשות לטבח בחפים מפשע"

שרת המשפטים, איילת שקד, תעלה ביום ראשון הקרוב לוועדת השרים לממשלה את "חוק השקיפות". החוק מיועד לפעול כנגד עמותות המזוהות עם השמאל הזוכות למימון זר, כמו בצלם או שוברים שתיקה.

הצעת החוק מבקשת להגביר את השקיפות בפעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור, אשר עיקר מימונן מגיע מתרומות של ישויות מדיניות זרות ולחייבן בשקיפות מוגברת.

עיקרי ההצעה:

1. עמותה אשר עיקר מימונה מגיע מישויות מדינתיות זרות תחויב לציין זאת בפרסומים ובדו"חות שהיא עורכת המיועדים לציבור או זמינים לו.

2. בכל פנייה לנבחר ציבור או עובד ציבור אשר נעשית בכתב, וכן בדיונים אשר נערך להם פרוטוקול והם מתקיימים במקום עבודתו של נבחר הציבור או עובד הציבור יחויבו עמותות אלו לציין את העובדה בדבר מימונן הזר.

3. בפניות לנבחרי ציבור ולעובדי ציבור ובדו"חות אשר העמותה מפיצה יהיה עליה לפרט, לצד ציון העובדה בדבר עיקר מימונה, גם את שמות הישויות המדיניות שתרמו לה בשנים הרלוונטיות.

*** כל הפרה של אחד מהסעיפים האלו תחייב את העמותה בקנס של עד סך של 29,200 שקלים חדשים.***

4. בדומה לכללים החלים על לוביסטים, נציגיה של עמותה, אשר עיקר מימונה מישויות מדיניות זרות, השוהים בכנסת יחויבו לענוד תג זיהוי שבו יפורטו שמותיהם ושם העמותה אותם הם מייצגים.

*** הכנסת תשלול את היתרו של נציג עמותה אשר לא יענוד את תג הזיהוי ***

החוק יחול על כל עמותה שמעל חמישים אחוז מתקצובה מגיע מישויות מדיניות זרות. החוק מגדיר "ישויות מדיניות זרות" כממשלה/ות או כגופ/ים שהממשלה הזרה מחזיקה במעל 50% מאמצעי השליטה שלהן.

שרת המשפטים, איילת שקד: "מדינה המעוניינת להגן על ריבונותה צריכה להציב גבולות להתערבותם של גורמים זרים. פלישה לתוך המרחב הציבורי והתערבות בוטה בענייניה הפנימיים של מדינה אחרת מהווה התערבות בריבונות, בוודאי כאשר התערבות זאת אינה שקופה.

לדברי שקד: "נשק אינו רק רובה או חרב. נשק הוא גם סיפור ממומן ושקרי על מכונות ירי המשמשת לטבח בחפים משפע, סיפור המסופר לכל העולם על ידי עמותות המתיימרות לייצג האינטרס הישראלי אבל בפועל ממומנות על ידי מדינות זרות שמשתמשות בהן לפי השקפת עולמן".

בתגובת האגודה לזכויות האזרח לחוק השקיפות של שקד נאמר כי: "חוק הסימון ששרת המשפטים איילת שקד מתכוונת להעלות בוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון הקרוב הוא חוק אנטי דמוקרטי שמטרתו להשתיק ביקורת. הצעת החוק נתפרה במיוחד עבור עמותות ספציפיות שהיו במוקד מסע רדיפה בשבועיים האחרונים, ומהווה שלב נוסף בניסיונות ההשתקה והפגיעה בהן.

מצער שסיעות בקואליציה משתפות פעולה עם הצעת החוק הרעה הזו. "כולנו" ושר האוצר משה כחלון הבטיחו להגן על הדמוקרטיה, וש"ס ויהדות התורה חוו בעצמן רדיפה פוליטית בעבר. למרות זאת, סיעות אלו נמנעות מלשים את מלוא כובד משקלן כנגד החקיקה.

בתירוץ של שקיפות, השרה מקדמת חקיקה שתקשה על ארגונים לפעול ותצמצם את החופש הפוליטי בישראל. הדיון הציבורי בשבועות האחרונים הוכיח מעבר לכל ספק כי הארגונים שנתמכים על ידי ממשלות זרות הם שקופים לחלוטין, ולכן החוק מיותר. זהות התורמות שלהם מפורסמת ברשם העמותות ובאתרי האינטרנט של הארגונים, וכן בדו"חות תקופתיים, כפי שדורש החוק כבר היום. כל ייעודו של החוק החדש הוא לייצר דה לגיטימציה לארגונים שמאתגרים את הממשלה ואת פעולותיה, ולהכריח אותם לשאת סימון כאות קין. הממשלות הזרות בהן מדובר הן ממשלות ידידותיות לישראל, שחלקן תורמות גם למוסדות תרבות, לאוניברסיטאות ואפילו לצה"ל. תרומה מהן איננה אות קין.

הצעת החוק מניחה כאילו ארגונים שמקבלים תרומות מממשלות זרות כביכול משרתים אותן. זוהי תפיסה הפוכה למציאות. כל ארגון קובע את סדרי העדיפויות שלו ומחליט מהן הפעולות שהוא רוצה לנקוט, ורק לאחר מכן פונה לגופים שונים, כולל מדינות זרות, כדי לממן זאת. הניסיון לסמן את הארגונים ככאלו שפועלים מטעם המדינות הזרות מטעה ומהווה שלב נוסף במסע ההשמצה נגד ארגוני החברה האזרחית.

החופש לבקר את השלטון, לפקח על פעילותו ולסייע למי שנפגע ממנו הם דרכי פעולה חיוניים בדמוקרטיה. לצערנו, מי שמוביל את ניסיונות הפגיעה הללו הם גורמים בכירים ביותר בכנסת ובממשלה, שמנסים להשתיק ולשתק את הביקורת על המדיניות שלהם. בכך הם גם פועלים בניגוד לאמנות בינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן ושמבטיחות הגנה על זכויות האדם ועל מי שפועל לשמירה עליהן. למרבה האירוניה, ממשלת ישראל משתבחת בדו"חות שהיא מגישה לאו"ם בחופש הפעולה של ארגוני זכויות אדם ובשיתוף הפעולה שלה איתם, אך בו זמנית מנסה להצר את צעדיהם."