74 בתי ספר מרחבי המחוז הגיעו לשלב הגמר בחידון המחוזי של מחוז מרכז במשרד החינוך- "שעשולשון", בנושא אוצר מילים וביטויים. במסגרת תכנית היעדים לכיתה ז' בעברית הוחלט שאחד מהיעדים המרכזיים של הפיקוח על הוראת העברית הוא הרחבת אוצר המילים

כחלק מטיפוח אוצר המילים נבנה במשרד החינוך מאגר של כ- 150 מילים, ניבים וביטויים מתוך ספרי הלימוד לכיתה ז'. היום יקיים מחוז המרכז של משרד החינוך חידון מחוזי "שעשולשון", בנושא אוצר מילים וביטויים, בהיכל התרבות, ראשון לציון. החידון ייערך בשיתוף הפיקוח על הוראת העברית ובחסות כנס 'ראשון לציון לשפה העברית'.מנהלת המחוז ד"ר סולי נתן, והממונה המחוזית על הוראת העברית בעל יסודי, ד"ר עליזה עמיר, החליטו על קיום חידון מחוזי המוקדש רובו ככולו לשפה העברית. מטרת החידון הינו לשקף תוצר למידה של מילים וטקסטים מספרי לימוד המיועדים לתלמידי כיתות ז' בבתי הספר הממ' והממ"ד במחוז. אוצר המילים של החידון מורכב ממאגר מילים שנבנה על ידי הפיקוח על הוראת העברית, מילים שחודשו על ידי האקדמיה העברית ומילים ממאמרים על השפה העברית. כמו כן קיבלו המורים המלמדים בכיתות ז' בנוסף למאגר המילים, דגמי הוראה מתוך חומר הלימודים בהיסטוריה, עברית ותרבות ישראל. מכיוון שלהנהלת המחוז היה חשוב ביותר שכל בתי הספר במחוז ישתתפו בתהליך, הוחלט על מספר שלבים מקוונים שיתקיימו בבתי הספר עד השלב הסופי שיתקיים בהיכל התרבות בראשל"צ.שלב א – מקוון - (בסיוע אתר גלים) התקיים בסוף חודש פברואר- בו השתתפו 14 תלמידים מכל בית ספר במחוז, ובסך הכל 1810 תלמידים.שלב ב – גם הוא מקוון – התקיים במהלך חודש אפריל ובו השתתפו 7 תלמידים מ- 78 בתי ספר, ובסך הכל 546 תלמידים.שלב ג – שלב הגמר, אליו עלו 74 בתי ספר, כאשר כל בית ספר מיוצג על ידי תלמיד אחד.