תמיכתה של המועצה המקומית שוהם בתנועות הנוער תגדל בשנת 2010 ב-30%, כנובע משנת החינוך ביישוב. כך הוחלט בישיבתה של ועדת התמיכות שהתקיימה החודש. הוועדה אישרה העברת תמיכות בהיקף כ- 300 אלף ₪ לתנועות הצופים, בני עקיבא והנוער העובד והלומד

כלים

בנוסף, אושרו תקציבים בשיעור חסר תקדים להרחבה ושדרוג של מבני תנועות הנוער ביישוב בהיקף 5.5 מיליון ₪. במסגרת זו, יבנה מועדון קבע לתנועת הנוער העובד והלומד, ויורחבו וישודרגו מועדוני הצופים ובני עקיבא.

הוועדה אישרה מתן תמיכות לעמותות ואגודות ספורט בהיקף של כ-180 אלף ₪. כן אישרה הוועדה תמיכות שוטפות לעמותות בתי הכנסת, ותמיכות לבניית בית הכנסת אחדות ישראל בשכונת הדסים ולשיפוץ בית כנסת שבת אחים במרכז ספרא.

תמיכות הוענקו גם לטלויזיה הקהילתית "קשר שוהם", עמותת "יד משוהם" ועמותת ביה"ס הדמוקרטי "שחף".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS