ביוזמת מועצת שוהם נערכו לאחרונה שני מפגשים ציבוריים בנושא מבנה מערכת החינוך העל-יסודית ביישוב. המפגשים כללו פורום מורחב של ועדת חינוך ונציגי הנהגות הורים בביה"ס, ומטרתם היתה הצגת שתי החלופות הרלבנטיות – מודל 3 שנתי של חטיבת ביניים ותיכון, או מודל 6 שנתי להפעלת שני בתי"ס מכיתה ז' ועד י"ב – ומתן במה לציבור להבעת עמדתו

כלים

בדיונים הציגה מנהלת אגף החינוך, הגב' אופירה ביטון, את המהלכים השונים, שנעשו לבחינת הנושא. היא ציינה שהצוות הבין-מקצועי, שהסתייע ביועץ פדגוגי, נחשף למערכות חינוך שונות כדי ללמוד ולגבש המלצה למבנה מערכת החינוך העל-יסודי בשוהם, לרבות ביקורים במערכות החינוך בעיר חולן ובהוד השרון.

יפה פס, מנהלת החינוך העל יסודי במשרד החינוך, הציגה את היתרונות והחסרונות של החלופות הרלבנטיות, ביטאה את השיקולים ביחס לכל אחד מהמודלים וציינה של פי מדיניות משרד החינוך, שני המודלים מקובלים.

בדיונים הוצגה הדמוגרפיה העתידית של היישוב בשמונה השנים הקרובות, בהסתמך על מצבת תלמידי גן חובה בחינוך הממלכתי ותוספת הבינוי העתידית ביישוב. בהתאם לתחזית זו, יהיו בשוהם בעתיד בין 11-13 כיתות בשכבה. במהלך הערב העלו הנוכחים שאלות ונקודות למחשבה ודיון אודות החלופות השונות ביחס למבנה מערכת החינוך בשהם.

ראש מועצת שוהם, גיל ליבנה: "העיקרון המנחה את הצוות הבינמקצועי, הבוחן את הנושא, ואת המועצה הוא טובת התלמיד. המערכת החינוכית בישוב נמצאת בהתפתחות רחבה והשקעות המועצה בתחום באות לידי ביטוי בתחום הפדגוגי והפיזי." ליבנה הדגיש כי מדובר בתהליך חשיבה המתקיים על רקע ובהסתמך על ניסיון הצמחת המערכת, והאפשרות ליישום שינויים מבניים נבחנת לגבי שנה"ל תשע"ג, ולא לזו הקרובה.

סגן ראש המועצה, מחזיק תיק החינוך, גלעד רבינוביץ': "חשוב לנו לשמוע את הציבור כחלק מתהליך הלמידה והחשיבה. המלצות הצוות הבינמקצועי ועמדות הציבורי יסייעו לנו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר ליישוב".

הדיונים הציבוריים התקיימו בהמשך לתהליך למידה של צוות בין-מקצועי שהחל עבודתו עם השלמת הרצף החינוכי ופתיחת בי"ס יהלום ומטרתו גיבוש החלטה בדבר קביעת אופיים של בתי הספר העל יסודיים בשוהם: שש-שנתיים או חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. במסגרת תהליך הלמידה נערכו ביקורים מקצועיים של ראש המועצה וצוות אגף החינוך במערכות החינוך העל יסודיות בחולון ובהוד השרון בהם מתקיימים 2 המודלים.

במפגשים השתתפו ראש המועצה, גיל ליבנה; סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך גלעד רבינוביץ ; סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך הממ"ד, יצחק שטרנברג; מנהלת אגף חינוך וקהילה, אופירה ביטון; מנהלי אגף חינוך וקהילה; מנהלות בתיה"ס היסודיים והעל יסודיים; יו"ר הנהגת ההורים היישובית, טל ארנון ונציגי הורים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS