1-2_hhבשעה שברוב גני הילדים בישראל עוסקים במריחת טושים על נייר, (קשקוש, בעברית תקינה) ילדי הגן בגבעולים שבמועצה האזורית שדות נגב מתחברים לשורשים ולארץ ישראל דרך למידה על אמנים ישראליים, שציירו את נופיה המרהיבים של ארץ זבת חלב ודבש

הצוות החינוכי בגן יזם את הקמתה של "פינת אמנות", שבה נחשפים הילדים מדי שבוע לאמן ישראלי ולומדים על יצירותיו. האמן הראשון שהוצג השנה הוא ראובן רובין, שביצירותיו תיאר את נופי ארץ ישראל ואת הווי היהודים המסורתיים בירושלים ובצפת. הגננות שמו דגש על יצירתו של רובין "רימונים על החלון", המתארת נוף הררי בגליל, ובהשפעתה ציירו גם הילדים ציורי נופים משלהם.

מסבירה הגננת, חגית כהן: "בפינת האמנות אנו יוצרים בעקבות האמנים ובהתאם לנושא שנלמד בגן. הילדים מתנסים בציור - או "העתקה" - של היצירה, תוך שימוש במגוון חומרים מקוריים שבהם השתמש גם האמן. את שנת הלימודים פתחנו עם 'רימונים על החלון', כי בעינינו היא משקפת ומסמלת את ראש השנה ואת הנופים הישראליים."