Andrey_Ozan_Ramat_Hovav

הראש הבאר שבעי החדש של המועצה התעשייתית סביבתית רמת חובב החליט שאת השינוי ירגישו לא רק באוויר אלא גם בשרירי הרגליים. יו"ר המועצה הנכנס, אנדריי אוזן העביר החלטה עקרונית בועדה המקומית לתכנון ובניה, על סלילת שביל אופניים באורך של עשרה קילומטרים לאורך כביש ארבעים מבאר שבע ועד לרמת חובב.

כלים

אוזן, רוכב מתחיל בעצמו, לא חיכה עד שיושלמו כל העבודות – לקח את הכידון לידיים והחל לרכב בין המפעלים

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS