tarhanutסגנית שר התמ"ת ח"כ אורית נוקד : "ביום הצרכן הבינלאומי ייכנסו לתוקף מספר תיקונים לחוק, אשר משפרים בצורה משמעותית את מעמדו וכח המיקוח של הצרכן מול החברות". בין החוקים: ביטול עסקה למתן שירות; הגדלת האותיות הקטנות; מניעת ניצול מצוקה והטעייה; החמרת הענישה בגין הפרת כללי השיווק לקטינים. בתמ"ת גם מציגים טיפים חשובים לצרכן, כדי שלא יעבדו עליכם

קרא עוד...

tarhanutלקראת יום הצרכן הבינלאומי: המועצה הישראלית לצרכנות תפעיל קו פתוח לצרכנים, בו מומחים יענו על שאלות. הקו יפעל ביום ראשון ה- 14.3.09 בשעות 10:00-15:00 בטלפון: 03-6241034. מנכ"ל המועצה לצרכנות: מודעות גבוהה יותר של הציבור לזכויותיו הצרכניות, תסייע ליצירת תרבות של כיבוד הזכויות מצד בעלי העסקים

קרא עוד...