התייחסות ראשונה של הפרקליטות לפרשת הרב דב ליאור ועו"ד שי ניצן: באקט חריג, מפרסם היום עו"ד רז נזרי, עוזרו הבכיר של היועץ המשפטי לממשלה, מאמר דעה בעיתון "מקור ראשון", המזוהה עם הימין. במאמר, המתייחס ישירות לפרשת הרב דב ליאור ועו"ד שי ניצן, כותב עו"ד נזרי: "המדינה שכנגדה מתריסים כאן, היא אותה מדינה שבשמה נושא הרב ליאור תפקידים ציבוריים. זו גם אותה מדינה שלא רק חייליה מגינים על יישוביה, אלא גם משפטניה (כולל שי ניצן) הגנו ומגינים בבתי משפט על ביטחונה ועל נושאים הנוגעים לשמירת ביטחונם של יישובים ביהודה ושומרון, וביניהם גם עניינים הנוגעים לקריית ארבע, מקום מגוריו של הרב ליאור."

"במצב דברים אחר, שבו לא היה מדובר בדמות בעלת מעמד ציבורי, היו שוטרים מגיעים כבר עם צו מעצר, ונוטלים עמם אחר כבוד את הסרבן לחקירה בתחנת המשטרה הקרובה. ואולם, דווקא בשל מעמדו וכבודו של הרב, והרצון שלא להרבות חיכוך ומחלוקות שווא, ביקשנו להמתין עם עניין זה, ולנסות לפנות אליו שוב, שמא יימלך בדעתו ויתייצב כנדרש." כותב נזרי במאמר.

"במהלך פגישה עם קצין משטרה בכיר שניסה שוב לשכנע את הרב להתייצב מרצונו לחקירה, הוזכר קיומו של הצו, ואז דאג מי שדאג לפרסם זאת, ולהצית בהזדמנות זו "מלחמת דת ומדינה" וקמפיין נוסף נגד מערכת המשפט.

אך מה שלא ניתן לטעמי לומר הוא, כי יכול אדם – נכבד ככל שיהיה – להחליט אם להתייצב לחקירת משטרה אם לאו. במדינה שבה נחקרו נשיאים, ראשי ממשלה, שרים, חברי כנסת, שופטים ודיינים, לא ניתן לבקש כי לרבנים תינתן חסינות מיוחדת בהקשר זה ופטור מהתייצבות לחקירה.

לדידם של רבנים ואישי ציבור מסוימים, כמו גם כותבים שונים בתקשורת המגזרית, ראשו ורובו של שי ניצן נתונים מדי יום לרדיפה אחר מתנחלים, רבנים וכיוצ"ב. כמי שמכיר היטב את שי במשך שנים רבות של עבודה אינטנסיבית וקרובה, אני יכול להעיד כי הצגה כזו של הדברים היא שילוב מופלא במיוחד של עיוות ושטות גם יחד." כותב נזרי.