פעילות תנועת הנשים מחסום watch, פנו במכתב תלונה לאלוף יואב (פולי) מרדכי - מתאם הפעולות בשטחים, אלוף פיקוד המרכז – האלוף רוני נומה ולראש המינהל האזרחי - תת אלוף בן חור אחוות, בבקשה לעצור את פעילות עקירת עצי הזית שמתבצעת במסגרת העבודות לסלילת כביש עוקף נבי אליאס שצפוי לשרת את ההתנחלויות הבלתי חוקיות באזור, וזאת על חשבון חקלאים שמעבדים את אדמותיהם הפרטיות מהן נעקרו העצים

עקירת עצי הזית בנבי אליאס. צילום: מחסום watch
עקירת עצי הזית בנבי אליאס. צילום: מחסום watch

ארגון מחסום watch שלח מכתב בקשה לעצור את עקירת עצי הזית המתבצעת במסגרת העבודות להקמת כביש עוקף נבי אליאס באזורB שבשטחים. במכתב התלונה נאמר: "במסגרת פעילותינו בשטחים הכבושים נוכחנו אתמול באירוע שבו עקרו 150 עצי זית, שהם כל פרנסתו של בעל הקרקע, אב ל-7 ילדים הכל לצורך סלילת כביש עוקף נבי אליאס שישרת כמובן את ההתנחלויות שבסביבה שתושביהן נעים על כביש 555. שוב נגזלת אדמה פלסטינית לצורך רווחת המתנחלים מפירי החוק".

אחד הפלסטינים שנפגע, ובשמו הוגש המכתב, הוא צאלח, בעל קרקע פרטית ואב ל-7 ילדים שמאדמותיו נעקרו כ-150 עצים, אשר היוו את מקור פרנסתו הבלעדי.

מחסוםwatch – היא תנועה של מתנדבות ישראליות, שהוקם בינואר 2001 על ידי רוני יגר, עדי קונצמן ויהודית קשת. התנועה מתנגדת לשליטה הישראלית ביהודה ושומרון, ולפגיעה בחופש התנועה של הפלסטינים באזור זה, הנגרמת על ידי מחסומי צה"ל.

מטרות הארגון הן: שמירה על זכויות האדם של הפלסטינים ביהודה ושומרון, ביטול המדיניות השוללת חופש תנועה לפלסטינים בתוך השטחים והשפעה על דעת הקהל בישראל ובעולם, כדי להביא לסיום הכיבוש ההרסני, הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית. לצורך כך, פעילות הארגון צופות בהתנהגות החיילים והשוטרים במחסומים ומתעדות אותה, וכן את הנעשה בבתי המשפט הצבאיים, והן מנסות לסייע לפלסטינים במעבר במחסומי צה"ל.