כלים

היועץ האסטרטגי, בן ציון ציטרין, שהגיש עתירה לפני כחודשיים לבג"ץ נגד שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, באמצעות באי כוחו, עורכי-הדין, חיים שטנגר וגיא הלוי, בדרישה כי שר המשפטים יפרסם ב"רשומות", הודעה בדבר הצורך לבחור שופט לבית-משפט העליון במקומה של שופטת בית-משפט העליון, ד"ר אילה פרוקצ'יה, שפרשה לגמלאות, בחודש אפריל האחרון, עתר הבוקר (יום א) לבג"ץ בבקשה להוציא צו מניעה שימנע משר המשפטים בתפקידו כיו"ר הוועדה לבחירת שופטים מלכנס את הוועדה בסוף חודש זה ובכל מועד נדחה אחר, לצורך בחירת שופטים חדשים לבית-המשפט העליון

ציטרין טוען בבקשתו למתן צו המניעה המבוקש, כי שר המשפטים פרסם בתאריך 26.9.2011, לאחר הגשת עתירתו נגדו לבג"ץ, הודעה ב"רשומות", לפיה יש צורך למנות שלושה שופטים לבית-משפט העליון, למרות      שבמועד הפרסום, היה צורך למנות רק שופט אחד לבית-משפט העליון.

בינתיים פרש  לגמלאות, בתאריך 11.10.2011 השופט, אדמונד לוי ובתאריך  28.2.2012 פורשת נשיאת בית-משפט העליון, השופטת, דורית ביניש, כך  שכיום יש צורך במינוי שני שופטים בלבד לבית-המשפט העליון.

בבקשה נטען עוד, כי עד לרגע זה לא פרסם שר המשפטים, באופן ברור וחד-משמעי, הודעה עדכנית ב"רשומות" - לאחר בתאריך 26.9.2011, בדבר הצורך למנות שלושה שופטים לבית-משפט העליון - בדבר רשימת שמות המועמדים המעודכנת לבית-משפט העליון, כפי שדורש זאת כלל 11 ב לסדרי הדין של הוועדה לבחירת שופטים, המאפשר לציבור להתנגד למועמדותם של מי האמורים להיבחר לכהונה שיפוטית בבתי-המשפט השונים.

ציטרין טוען בבקשתו, כי בהודעתו שר המשפטים שעניינה הצורך למנות שלושה שופטים לבית-המשפט העליון, הפנה הוא, בהערת שוליים, לרשימות ישנות ובלתי עדכניות, שפרסמו ב"רשומות", מאז שנת 2008 ואילך, שרי המשפטים לשעבר, מאיר שטרית ונאמן עצמו. ברשימות ישנות אלה נכללים מועמדים שהינם שופטים מכהנים בבית-משפט העליון, דוגמת השופטים, עוזי פוגלמן ,ניל הנדל  ויצחק עמית והשופטים, יהודית צור ויהונתן עדיאל, שפרשו, זה מכבר, לגמלאות ואינם יכולים להיות מועמדים לתפקידי שיפוט בבית-המשפט העליון.

בבקשה נטען עוד, כי במצב דברים זה יכולה הוועדה לבחירת שופטים, לבחור שלושה שופטים לבית-המשפט העליון, למרות שיש צורך במינויים של שני שופטים חדשים לבית-המשפט העליון לאחר פרישתם לגמלאות של השופטים, אדמונד לוי ואילה פרוקצ'יה. במצב דברים זה, נטען בבקשה, הרי יכהנו בבית-המשפט העליון 16 שופטים במקום המספר המכסימלי המותר של 15 שופטים בלבד, לפי החלטת הכנסת.

בבקשתו לצו מניעה טוען ציטרין, כי קיים צורך לפרסם פרסום נכון לפי החוק בדבר הצורך האמיתי בבחירת שופטים, נכון ליום הפרסום ואסור לפרסם פרסום הצופה פני עתיד, שעה שטרם נוצר הצורך  במינויים של יותר משני שופטים לבית-המשפט העליון. עוד נטען, כי בהפניה, בהערת שוליים, לרשימות ישנות ובלתי עדכניות של שמות מועמדים לכהונה בבית-המשפט העליון, בפרסום ב"רשומות" המוכתר בכותרת בדבר הצורך במינוי שופטים לבית-המשפט העליון ואין עניינו פרסום  שמות המועמדים לכהונה שיפוטית בבית-המשפט העליון,  לא עמד שר המשפטים בדרישות החוק.

בסוף שבוע זה קבוע דיון בעתירתו של ציטרין בפני שופטי בג"ץ,  אליעזר ריבלין, ניל הנדל ויצחק עמית, כאשר השופטים, ניל הנדל ויצחק עמית, מופיעים כמועמדים לכהונה בבית-המשפט העליון ברשימות הישנות אליהן הפנה נאמן בהערת השוליים בפרסום שפרסם ב"רשומות" לפני חודשיים בדבר צורך למנות שלושה שופטים לבית-המשפט העליון.

הבקשה למתן צו מניעה זמני הועברה לשופט התורן וטרם ניתנה החלטה בעניינה.

(בג"ץ 5890/11 בן-ציון ציטרין נ' שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS