בהתקפה חריגה, יוצא אברהם טננבוים, מזכיר עיריית בני ברק ודוברה, נגד משרד החינוך, האחראי לטענתו על נתונים כוזבים שפורסמו בתקשורת בקשר למצב מערכת החינוך בעיר בני ברק. בפרסומים, שנמסרו לתקשורת ע"י משרד החינוך, "שאין ספק שלא בדקו את מהות הנתונים" לטענת טננבוים, דווח כי בבני-ברק אחוז המצליחים בבגרות מגיע ל – 11,95% , אחוז נמוך לעומת ערים אחרות

מנתוניו של טננבוים עולה כי מתוך 15,300 תלמידים בעיר בגיל בי"ס תיכון – 14,000 הינם תלמידי המגזר החרדי- ישיבות ובתי-ספר בית-יעקב לבנות- שלא משתתפים כלל, מטעמים עקרוניים, בבחינות הבגרות, ורק 1300 מבתי"ס תיכוניים ממ"ד וכלליים, שהינם 8.5% בלבד מתלמידי גיל תיכון, ניגשים לבגרות.

"אשר לתלמידים שניגשים לבגרות, שיעור ההצלחה בהם מהגבוהים ביותר בארץ, וגם משרד החינוך מודע לכך: בישיבה התיכונית העירונית אחוז ההצלחה עומד על 89%, באולפנה העירונית לבנות- 77%, בתיכון הכללי "רמז" 62%. בתיכון זה משקיעות העירייה ומשרד החינוך מאות אלפי ₪ בשנה, במסגרת תכנית "אומץ" לבחינות בגרות בקרב התלמידים. אחוז ההצלחה בכל בתיה"ס הממ"ד והכלליים עומד על 64.4, לעומת 62 אחוז ממוצע ארצי. העיתונאית עדי ששון מהעיתון ידיעות רמת-גן פירסמה בעבר ידיעה בה היא כותבת, כי בבדיקה של משרד החינוך נמצא שביה"ס שבו אחוז המצטיינים הגבוה ביותר בשקלול ממוצע בגרויות ומספר היחידה הנלמדות היא הישיבה התיכונית בבני-ברק, וגם האולפנה העירונית לבנות בבני-ברק נמצאת בין בתיה"ס המצטיינים." אומר טננבוים.

אשר לבתי הספר התיכוניים החרדיים, שבהם לא ניגשות התלמידות, עקרונית, לבחינות בגרות, ניגשות בהם התלמידות לבחינות חיצוניות, הנערכות ע"י מכון סולד, באישור משרד החינוך, בהבעה עברית, בהסטוריה, אנגלית, מתמטיקה ודקדוק, והתוצאות הן למעלה מ – 90% אחוזי הצלחה.

"לצערנו, כל הניסיונות של העירייה לבקש ממשרד החינוך לחדול מהפצת נתונים שאינם משקפים את המציאות עולים בתוהו, והדבר מעורר סימני תמיהה גדולים" – הטעים הדובר.