knife-attackמנהל בית ספר מוריה בכרמיאל (ממלכתי דתי) אוים ברצח, על ידי אביה של אחת התלמידות, על רקע נושא ההסעות לבית הספר. משטרת כרמיאל חוקרת את הפרשה

היום הגיע אב של תלמידה מבית ספר מוריה בכרמיאל, אל בית הספר ובצעקות דרש הסעה לביתו. כידוע על פי הנחיות משרד החינוך , בבתי הספר היסודיים, זכאים להסעה/החזר נסיעות, תלמידים שביתם מרוחק מעל 2 ק"מ מבית הספר. מרחק ביתה של תלמידה זו אינו עונה לקריטריונים.

מנהל בית הספר לא נענה לדרישתו ולא היה מוכן לצורת שיח צעקנית זו, ואז שוחח ההורה עם אלמוני בטלפון ואמר כי ירצח את מנהל בית הספר.

תא המנהלים של בתי הספר היסודיים בעיר ביקש פגישה דחופה עם ראש העיר עדי אלדר אשר נענה מיידית לבקשה : "אני לא מוכן בשום פנים ואופן לאלימות מסוג כל שהוא בכרמיאל בכלל ובמערכת החינוך בפרט, ביקשתי ממפקד התחנה סנ"צ רמי ניימרק להגיע לפגישה עם המנהלים והוא הגיע מיידית לנוכח חשיבות הנושא".

מפקד התחנה הודיע כי ההורה יוזמן לחקירה תחת אזהרה וכי הוא ייתן גיבוי מלא למנהלי בתי הספר ואף מסר להם את מספר הטלפון הנייד האישי שלו.

ד'ר אורנה שמחון מנהלת המחוז – משרד החינוך: "משרד החינוך מתייחס למאבק באלימות כאל יעד ואתגר אסטרטגי והנושא הזה צריך להיות חלק אינטגרלי וקבוע בסדר היום של המערכת. האלימות שפשטה בחברה- בבתי הספר, במגרשי הספורט, ברחובות ובמקומות הבילוי, מחייבת התמודדות וטיפול ממוקד ומשמעותי של כל הגורמים הרלוונטיים.

מערכת החינוך מתמודדת עם נושא לא-פשוט זה על בסיס מדיניות של אפס סובלנות לאלימות ונותנת גיבוי למנהלים ולמורים החווים אלימות . יחד עם זאת - על ההורים והקהילה להעניק תמיכה וגיבוי למערכת ולהיות שותפים להובלת תהליך חינוכי שאמור לחולל שינוי יסודי בנושא הזה''.