כלים

בעקבות ממצאי דוח מבקר המדינה בנושא הסיוע הממשלתי בשכר הדירה, האגודה לזכויות האזרח קוראת לרפורמה בסיוע בשכר הדירה שתכבד את זכותם של אזרחי המדינה לדיור נאות

לדברי עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה, יש לעדכן בדחיפות את גובה הסיוע לשכר דירה, על מנת שיתאים למחירים הריאליים של דיור בשכירות; יש לעגן את הזכות לסיוע באמצעות חקיקה, באופן שאף יבטיח הקצאת תקצוב הולם, ויש להתאים את הסיוע למחירי השכירות הריאליים בכל אזור ואזור.

זאת, כיוון שהסיוע הניתן כיום בגובה אחיד בכל הארץ חוסם מזכאי הסיוע את האפשרות לדיור במקומות בהם ישנה נגישות גבוהה למקומות עבודה ולשירותים ציבוריים איכותיים, ומחלקם – אף את האפשרות למימוש הזכאות בכלל, דבר המותיר אותם מחוסרי דיור.

ממצאי המבקר מחזקים את טענת האגודה לזכויות האזרח, כי הסיוע הניתן כיום לצורך שכירת דירה הוא נמוך מדי ואינו עונה על צרכי הזכאים. גובה הסיוע בשכר דירה שמעניקה כיום הממשלה לזכאים עומד על סכום שבין 550 ₪-1250 ₪.

לפי ממצאי המבקר, משנת 2005 ועד שנת 2010 לא חל שינוי בגובה הסיוע שמעניק המשרד, בעוד שבאותן שנים חלה עלייה בגובה שכר הדירה – 25% בממוצע הארצי, ולמעלה מ- 30% באזור המרכז.

נוכח הפער בין גובה הסיוע למחירי השכירות, הצביע המבקר על החשש כי בפועל, זכאים מוותרים על הסיוע מאחר שאין ביכולתם לעמוד בדמי השכירות. על כן, קרא המבקר לבחון מחדש את גובה הסיוע בשכר דירה לזכאים אל מול השחיקה בערכו הריאלי.

באגודה מציינים כי שחיקת הסיוע היא ביטוי מוחשי לנסיגה הדרמטית של המדינה מתחום הדיור.

לדברי עו"ד גן-מור, "בעוד שבשנת 2001 עמד תקציב הסיוע בדיור לאוכלוסיות זכאיות על 7.3 מיליארד שקלים, הרי שבשנת 2008 הוא עמד על 3.3 מיליארד בלבד ואילו בשנת 2011 הוא עומד על 2.7 מיליארד שקלים בלבד. העובדה שבשנים אלו גדלה האוכלוסייה, מחירי השכירות עלו והפערים הכלכליים גדלו, מעוררת את החשש שהשחיקה גדולה אף יותר מהירידה הריאלית בתקציב".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS