yad_sara_smallלצורך הגברת המודעות והטמעת תהליכים בתחום איכות הסביבה והשמירה על הקיים, קיים אגף איכות הסביבה, המח' לחנוך סביבתי בעיריית נתניה סדנת יצירה מחומרים בשימוש חוזר בארגון יד שרה. ארגון יד שרה בנתניה, פרט להיותו ספק של ציוד רפואי, מקיים שירותי שיקום לחולים ולנפגעים באמצעות פיזיותרפיה, אומנות, גינון והזנה

כלים

בשיתוף פעולה שנוצר עם המח' לחינוך סביבתי ועובדי השיקומון מיד שרה הגב' קורי שרף וגב' תמי ימין הוחלט לשים דגש על נושא חסכון במשאבים ושימוש חוזר: הוצבו מיכלים אישיים למחזור נייר ומיכלים גדולים של חב' אמניר, התקיימה סדנת יצירה מחומרים בשימוש חוזר בקרב הצוות המוביל "בשיקומון" אשר למדו לסרוג תיקים, קערות וכיסוי לבקבוקים, להכין סבונים משאריות סבון, עיסת נייר, גילוף בגלעיני אבוקדו ועוד...

כמו כן, בימים הקרובים יחל פיילוט לצמצום כמויות הפסולת ביד שרה ע"י הצבת קומפוסטר שלתוכו יושלכו שאריות המזון. יד "שרה נתניה">שרה נתניה הינו הסניף הראשון בארגון שמרים את הכפפה ופועל לשמירה על הקיים ולחסכון במשאבים, וייתכן שאף יהווה דוגמא למוקדים נוספים בארץ.

מהלכים אילו הם נידבך מפעילות כוללת להפרדת והפחתת פסולת המקודמת בימים אלו ע"פ הנחיית ראש העיר נתניה הגב' מריים פיירברג איכר לאור ביקורו של השר להגנת הסביבה ח"כ גלעד ארדן בעיר נתניה . בבתי האב הוצבו 300 עגלות לאיסוף נייר ועיתונים, הוקמו 20 תשתיות נוספות למוקדי מיחזור ברחבי העיר, ובחודש הקרוב יוצבו 60 מיתקנים משולבים חדשניים המכילים מיכלי פלסטיק קרטון ונייר .

במסגרת מיתוגה של העיר יוצבו מיכלי פעמונים ייחודיים במגרשי היזמים להפרדת פסולת יבשה. במהלך השנה הקרובה הורה מנכ"ל "עיריית נתניה">עיריית נתניה מר איזי ענבר להרחיב פיילוט להפרדה במקור והפחתת פסולת בשכונת עיר ימים בנוסף לגבעת האירוסים. בתום הניסוי יופקו הלקחים הדרושים להרחבת הפעילות להפחתת פסולת בשכונות נוספות .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS