רישום דוחו"ת תברואתיים לתושבים הינה פעולה הכרחית, אך איננה מתקבלת תמיד בברכה. היום הוכח בבני ברק כי לפחות לפעמים, כתוצאה מרישום דוחו"ת ניתן גם להגיע להצלת נפשות. פקח של אגף התברואה בעיריית בני-ברק, מר אסף צדוק, יצא לרשום דו"ח לגנן שגזם עצים באחת החצרות ברחוב מנחם בעיר והשליך את הפסולת לרשות-הרבים, בלא לתאם עם המוקד העירוני

כלים

כאשר הפקח החל ברישום הדו"ח, הוא הבחין בעשן שבוקע מתוך אחת הדירות ברחוב מנחם 16, אך, בד בבד, הוא נוכח לדעת שאיש לא שם לב לכך, והאש עלולה לסכן את חיי הדיירים.

אסף צדוק לא היסס, רץ ועבר מדירה לדירה, והחל בפינויים מהבתים של הדיירים, ובהם אישה קשישה ואם עם תינוקה, וגם דאג באותו זמן להזעיק את הכבאים של איגוד ערים בני-ברק לכיבוי אש, שהגיעו במהירות למקום וכיבו את האש. סיבת הדליקה נחקרת.

הרב יעקב אשר, ראש העיר הביע את הוקרתו למר נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה של העירייה ולמר אסף צדוק, הפקח האזורי על הפעולה הדחופה והמהירה לסייע לדיירי הרחוב, בנוסף לפעילותם הברוכה והחיונית לשמירה על ניקיון העיר, לרווחת התושבים.