ההיערכות של מדינת ישראל התמקדה עד היום בעיקר בנושא הטיפול המיידי בחיי אדם ובניהול מצב החירום במקרה של רעידת אדמה חזקה. לראשונה, הוצגה בפני הוועדה תבנית להיערכות כלכלית ליום שאחרי. היקף הנזק המשוער של רעידת אדמה כזו נע בין 25-50 מיליארד דולר, סכום שמדינת ישראל לא תוכל לספוג אותו בתקציב המדינה

כלים
היום, יום ג', התקיימה וועדת המשנה לענייני ביטוח בראשות ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו), ובהשתתפות סגן שר האוצר, יצחק כהן, בנושא ההיערכות הכלכלית של מדינת ישראל לרעידות אדמה. בוועדה הוצגה עבודה משותפת של משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה בנושא, לקראת הבאת מסקנותיה לאישור הממשלה.

הוועדה הבין משרדית הוקמה לעניין זה החליטה על הקמת פורום לטיפול בהיערכות הכלכלית, בראשות החשב הכללי באוצר. הפורום יהיה אחראי על האספקט הביטוחי של נכסי הממשלה ועל ביטוח אזרחי מדינת ישראל והסקטור העסקי והפרטי בישראל.

בין המסקנות של עבודת הצוות, כפי שהציג פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה: אומדן הנזק הישיר והעקיף של רעידת אדמה ואומדן של שווי הנכסים בערך כינון מלא. ניהול סיכוני המימון הממשלתיים- בחירה בין הקמת קרן ממשלתית, רכישת ביטוחי משנה או הנפקת אג"ח קטסטרופה. בדיקת מוכנות חברות הביטוח להתמודדות לוגיסטית עם מקרה של רעידת אדמה- הן במובן הלוגיסטי של התמודדות עם אלפי תביעות והן במובן ההוני של עמידה בהלימות הון במקרה של קטסטרופה. גיבוש תוכנית משכנתאות לנפגעי דיור בעת אסון

ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה: "עד היום התכוננה הממשלה לטיפול בנפגעי רעידת אדמה, אך לא עלה הצורך להיערך לרעידות אדמה מבחינה ביטוחית- פיננסית. מדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה מה יקרה אחרי שהאבק ישקע? כיצד תוכל המדינה להתמודד עם הנזקים הכלכליים העצומים?

מדינת ישראל נמצאת באזור סיכון גבוה לרעידת אדמה, וראינו בשריפה בכרמל, בזעיר אנפין, את הבעיות שיעמדו בפניה מן ההיבט הכלכלי. ברור לכולם כי המדינה לא תוכל להושיט יד לאזרחים שאיבדו את בתיהם ואת רכושם בקטסטרופה בסדר גודל כזה. האחריות על נכסי הממשלה מוטלת על הממשלה ועליה לערוך עבודת מטה מקיפה להיערכות לבטח נכסים אלו, אך האחריות על רכושנו הפרטי נמצא בידיים של כל אחד מאיתנו. גם פרויקטים חשובים כמו תמ"א 38, אינם יכולים להחליף את ביטוחי הדירה, משום שהם יכולים להבטיח הצלת חיים, אך לא מבטיחים את שלמות הבניין ואת יכולת השרידות שלו לטווח ארוך.

אני מברכת את האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה על העבודה החשובה שעשו, אך זו רק תחילת הדרך. וועדת המשנה תמשיך לעקוב אחר עבודת הפורום ואחרי תפוקותיו."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS