רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז, בשיתוף משרד התיירות, לבניית 780 יחידות אירוח ב-4 מתחמים במע"ר (מרכז עסקים ראשי) תיירותי במצפה רמון. במכרז זה שווקו 2 מתחמים לבניית 130 יחידות אירוח בכל מתחם, ושני מתחמים לבניית 260 יחידות אירוח בכל מתחם. למשרד התיירות הוגשו כ-65 הצעות שנבחנו ועל מרביתן המליץ המשרד לרשות מקרקעי ישראל. למכרז ברמ"י הוגשו 23 הצעות.

קרא עוד...

מרחב ירושלים - מספר מכרז: ים/463/2021 - נסגר בהצלחה מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 32 יח"ד במתחם לבנייה רוויה בשכונת בית הכרם, ירושלים. רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'משכן אליהו חברה לבניה והשקעות בע"מ' כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם לבנייה רוויה של כ-32 יח"ד בשכונת בית הכרם, רחוב תלמה ילין, ירושלים.

קרא עוד...

מבט מהשדרה (קרדיט להדמיה: יער-קורין ניהול תכנון בע"מ)

התכנית עוסקת בהקמת שכונת מגורים חדשה בשטח של כ-241 דונם, ממערב לשכונת פארק הנחל ומצפון לנחל באר שבע ובממשק עם האתר הלאומי בית אשל. השכונה תכלול סה"כ כ-1,290 יח"ד בתמהיל מגוון, מתוכן כ-300 יח"ד לדיור מוגן, לצד שטחים למסחר ותעסוקה (כ-12,000 מ"ר) מבני ציבור (כ-35,000 מ"ר), מערך דרכים ותשתיות, שטחים למוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים

קרא עוד...

מרחב צפון - מכרז מס': צפ/432/2021 כמאנה - ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'תוראב אנטרפרייז בע"מ, בנימין בליטי, תוראב השקעות ופיתוח בע"מ' כזוכה במכרז לרכישת זכויות חכירה במתחם אחד למסחר בכמאנה. למכרז התקבלו 6 הצעות.

קרא עוד...

המכרז הוא חלק מתכניות ממ/במ/2020 , ממ/מק/1/2020, ממ/2/1004, ממ/1420 שמטרתן הרחבת הישוב בית דגן והקמת שכונת מגורים בהיקף של 378 יח"ד בבנייה רוויה על שטח כ-148 דונם.

קרא עוד...