eilattourשר התיירות – סטס מיסז'ניקוב המבקר היום באילת כאורח הכבוד בפסטיבל ג'אז בים האדום נפגש עם ראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי והנהלת העירייה, והודיע כי בשנת 2011 יחל שיווק הלגונה המזרחית שיכלול מענקי השקעה ליזמים לטובת בניית מאות חדרי מלון נוספים סביב הלגונה

ראש העירייה שפתח את הדיון ציין בפני השר, כי זו העת לחזק את אילת, להשקיע בתשתיות התיירות שבה, להמשיך בפיתוח העיר ולעודד פרויקטים תיירותיים בשיתוף פעולה "עם משרד">עם משרד התיירות. "מעבר לפיתוח של אילת וביסוסה כעיר תיירות בינלאומית מובילה, הכרחיות השקעות אלה, גם על מנת לעמוד בתחרות עם שכנותיה מדרום וממזרח, אשר בהן מתנהל פיתוח תיירותי מואץ" הדגיש ראש העירייה. סגן ומ"מ ראש העירייה – אלי לנקרי הוסיף וציין את ההכרח בבניית מרכז ירידים וקונגרסים כחלק ממיתוגה של העיר אילת.

ראש העירייה פנה לשר וביקש ממנו לעמוד בראש ועדת שרים שעניינה יהיה "העיר אילת">העיר אילת ואשר תסייע, להוציא אל הפועל את התשתית התכ נוני ת אותה הציגה העירייה למשרדי הממשלה הרלוונטיים.

השר ציין, כי מיצובה של "העיר אילת">העיר אילת כעיר תיירות בינלאומית חשוב לעמידתה בתחרות מול עקבה וטאבה. בין הדרכים המרכזיות למיתוג העיר ציין השר את הפיכתה של אילת לעיר של ירידים, כנסים וקונגרסים וציין, כי ברוח זו יפעל המשרד בשנים הקרובות. השר בישר, כאמור להנהלת העירייה, כי בשנת 2011 תיכנס "העיר אילת">העיר אילת למפת אזורי עדיפות לתיירות. בהתאם להחלטה זו, יחל שיווק ראשון לבניית מאות חדרי מלון סביב הלגונה המזרחית. המטרה להגדיל את היצע חדרי המלון בעיר, להוזיל את המחירים ולעודד את התיירות לאילת.

עוד נעתר השר לבקשתו של ראש העירייה להוביל מהלך מול משרדי הממשלה ולהקים ועדת שרים שתדון בעיר אילת, בדגש על האתגרים הניצבים בפניה לאור מאפייניה הייחודיים. בין הנושאים: תופעת ההסתננות, מכסת עובדים זרים, בניית חדרי מלון, מרכז ירידים וקונגרסים, בניית קריית ספורט, העתקת הנמל, פרויקט השער הדרומי, קידום אטרקציות, פיתוח תשתיות תיירותיות ושיווק העיר אילת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS