near_izhak_smallהשנה האחרונה הביאה לא מעט משרדי עו"ד לשנות את הגישה ולנסות לאחד כוחות אל מול המשבר הפיננסי שטלטל את הכלכלה בארץ ובעולם. לא מעט משרדי עורכי דין שוקלים לאחרונה מיזוג כדי ליצור ערך מוסף. איך שוקלים את יתרונות השינוי האסטרטגי מול חסרונותיו?

כלים

מיזוג בין משרדי עו"ד הוא שינוי אסטרטגי ולכן לדברי ניר יצחק, מנכ"ל משותף בחברת GO NO GO יש להתחיל אותו בתכנון אסטרטגי נכון. ראשית כל, יש להגדיר יעדים שהפירמה מבקשת להשיג או במילים אחרות לאן בעצם היא שואפת להגיע, וכיצד רכישה/ מיזוג עם פירמה אחרת כלשהיא יכולה להקדם את החתירה אל היעדים שהוצבו. במקביל יש לבחון האם ישנן חלופות אחרות כמו למשל פיתוח עצמי (In house), גיוס עו"ד נוספים מהתחום או ממשרדים אחרים מבלי למזג את המשרד כולו ועוד. כאן יש לבחון את הדברים עפ"י שיקולי עלות מול תועלת. במידה והגענו למסקנה שאכן רכישה היא הצעד הנכון עלינו לבדוק האם יש לפירמה את היכולת הפיננסית לקלוט אל שורותיה חברה חדשה על רכושה עובדיה והתרבות הארגונית שלה.

השלב השני, איתור וסינון פירמות פוטנציאליות לרכישה – שלב זה כולל זיהוי מתחרים או פירמות המחזיקות בלקוחות או ביכולת הרצויים לנו. לאחר שהכנו רשימה ממוקדת, עלינו לנסות לאתר מידע, ראשוני לכל הפחות, על אותן הפירמות. מידע זה יאפשר לנו לדרג אותן בסדר עדיפויות, לפי קריטריונים שהנם בעלי חשיבות עבורנו.

בשלב השלישי מומלץ לבחון את הערך המוסף שהפירמה הנרכשת תעניק לנו, או לחליפין האם ישנה סינרגיה בין ליבת הפעילות שלנו לזו של הפירמה הנרכשת - האם מדובר בפירמה הפועלת בתחום המשתלב עם זה שלנו, האם המיזוג או הרכישה פותחים לנו אפשרות לפנות לשווקים בהם היינו עד עתה מוגבלים יותר וכו'.

בשלב הרביעי ישנה חשיבות רבה לביצוע הערכת שיווי לפירמה הנרכשת. בהקשר זה חשוב לזכור כי יתכן והמחיר אותו תידרש הפירמה הרוכשת לשלם יהיה יקר אך ההערכה האסטרטגית הכוללת והגידול בפעילות בטווח הארוך, יצדיקו צעד שכזה.

נוסף על כל סט הבדיקות שהוזכר מעלה ומתקיים בד"כ לפני או תוך כדי משא ומתן ראשוני עם אחת או יותר מהפירמות הפוטנציאליות לרכישה, חשוב כי בשלב מתקדם יותר במשא ומתן, תבצע הפירמה הרוכשת עוד מספר צעדים במקביל. האחד – המשך בניית מאגר והשני - ניתוח סיכונים - זיהוי והגדרת הנושאים הקריטיים לבניית מערכת, שתאפשר התמודדות עם ההפתעות שעלולות לצוץ במהלך הדרך והקדשת מחשבה לדרכי ההתמודדות עמן.

בשלב האחרון כאשר המו"מ לקראת סיום ונערכה בדיקת נאותות חשבונאית ומשפטית מקיפה, על הפירמה להתחיל ולהתכונן ליום שאחרי באמצעות ניסוח ספר נהלים והחלטה על המהלכים שינקטו לאחר ביצוע הרכישה. במסגרת זו על הפירמה הרוכשת לשקול מהו המבנה הארגוני הרצוי מבחינתה ותרומתו וכן האם יתבצעו שינויים במצבת כוח האדם של הפירמה במהלך המיזוג או בסיומו, כיצד ניתן יהיה להתגבר על הבדלי תרבות ניהולית וכן מהן העלויות הכספיות של מהלך מעין זה.

שלב זה כולל בתוכו גם הגדרת יעדים איכותיים וכמותיים חדשים עבור הפירמה. בשלב הסופי, מזכירים ב- GO NO GO , חשוב ביותר לאחר השלמת תהליך המיזוג, כמו בכל תהליך, כי הפירמה הרוכשת ומנהליה ינתחו את התוצאות ובעיקר ילמדו מהן לעתיד.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS