כלים

בשורה לפונים לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, לפיה קשישים מגיל 80 ומעלה יוכלו לבחור מי יבצע עבורם את מבחן התלות לצורך קביעת זכאות לגמלת סיעוד: אחות בריאות הציבור (כפי שנהוג כיום), או רופא גריאטרי מומחה (שיוכל לעיין גם בתיק הרפואי של הפונה ולא יסתמך על בדיקה אחת בלבד)

הבדיקה תיערך בביתו של המבוטח. עד כה, ניתנה אפשרות הבחירה רק לקשישים מגיל 90 ומעלה. עוד קבעה ועדת העבודה והרווחה כי תבוטל המגבלה לפיה על קשיש אשר מבקש לקיים מבחן תלות חוזר להמתין חצי שנה עד לקיומו.

הרחבת הזכאות לבחירה והחלתה על גילאי 80 ואילך מוגדרת כתכנית ניסיונית בהוראת שעה לשנה אחת ותתבצע באזורים שיקבע שר הרווחה. בסיומה ייבחנו השלכות התכנית וייקבע הסדר קבוע. לבקשת יו"ר הוועדה ח"כ כץ, הוחלט כי ייקבעו לפחות שלושה אזורי ניסוי.

ד"ר איריס רסולי ממשרד הבריאות ביקשה להתריע כי קיים מחסור חמור ברופאים גריאטריים בקהילה וקראה למשרד הרווחה לא לקיים את התכנית באזורים בהם קיימת מצוקה חריפה ברופאים אלה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

(מקור : pixabay)
פבר 02, 2020

דיור מוגן

מתגייסים למען הקהילה
פבר 02, 2020

מהו קבלן כח אדם?

זכויות האדם
יורי גיא רון
דצמ 22, 2019

יורי גיא רון

זכויות האדם
נוב 27, 2019

3 דרכים לחסוך כסף על ביטוחים

כלכלה צודקת